Документи для вступу

Документи для вступу

Абітурієнти подають особисто заяву про вступ до ВПУ № 17, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі третього атестаційного рівня (оригінал або його завірену копію) (для вступу на "молодшого спеціаліста");

  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

  • медичні довідки за формами 0-86/о, 0-63/о (карта профілактичних щеплень); 0-25/ю (вкладний листок на підлітка) - для юнаків допризовного віку (2003 р.н. та 2004 р.н.) з результатами медичної комісії за 2019 рік, епікризом на підлітка, загальним аналізом крові, сечі, глюкози крові за 2019 рік, аналізом групи крові, результатами електрокардіограми з розшифровкою за 2019 рік.

  • санітарний паспорт для абітурієнтів на професії «Кухар», «Кондитер», «Контролер-касир».

Вище означені довідки є офіційними документами, затвердженими МОЗ України, та мають бути оформлені за місцем проживання абітурієнта дільничним або сімейним лікарем.

Медичний висновок про професійну придатність буде надаватися підлітковим лікарем дитячої поліклініки на основі наданих медичних документів без повторного проходження медичної комісії в дитячій поліклініці ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України», яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 29.

Абітурієнти пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).


Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.