7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

На базі неповної загальної освіти (9 кл)

 • 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
 • 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
 • 7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
 • Професія

  7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

 • Кваліфікація

  2,3 розряд

Строк навчання

3 роки

Буде знати:

 • будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів та джерел живлення, які застосовує;

 • властивості і призначення зварювальних матеріалів;

 • основні види контролю зварних швів;

 • вибір зварювальних матеріалів;

 • причини виникнення внутрішніх напруг і деформації у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання;

 • установлення режимів зварювання за даними параметрами;

 • принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

 • вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами

Буде вміти:

 • виконувати автоматичне і механізоване зварювання з використанням плазмотрона у всіх просторових положеннях зварного шва середньої складності апаратури, вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і конструкційних сталей;

 • виконувати автоматичне мікроплазмове зварювання;

 • наплавляти прості і середньої складності деталі та вузли;

 • обслуговувати установки для автоматичного електросилового зварювання і автомати під час зварювання конструкції;

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням,  машинами та механізмами

7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

 • знати інформаційні технології

Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування

Повернутися до розділу