Заходи нашої бібліотеки

Заходи нашої бібліотеки.

   Бібліотека - осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей.

   Плануючи свою діяльність наша бібліотека передусім орієнтується на стратегію сучасного виховання, підпорядковує свою роботу реальним запитам та потребам, враховуючи вікові та психофізіологічні особливості. В арсеналі нашої бібліотеки велика кількість індивідуальних та масових форм роботи, які спрямовані на популяризацію книги та літератури. Серед цих форм найбільшою популярністю користуються: бесіди, розповіді, дискусії, презентації книг, диспути та бібліотечні уроки. В онові передусім лежіть "слово", яке потрібно підібрати таким чином, щоб вплинути на свідомість студентів, "достукатись" до їхнього серця.

    Завдяки бібліотечним заходам у студентів формується ціннісне ставлення до себе, сім'ї, держави. Форми бібліотечної роботи сприяють отриманню навичок виразного читання, засвоєнню норм загальнолюдської моралі, формують загальні уявлення про навколишній світ, виховують культуру читання, любов до книги. Також бібліотека сприяє навчально-виховному процесу підбірками літератури з певної тематики, підготовкою рекомендаційних списків літератури.

    Важливим завданням проведення бібліотечних заходів є виховання у студентів загальнолюдських духовних і моральних цінностей та норм: доброти, чесності, здатності до співчуття, толерантності, відповідальності, почуття справедливості, громадянської самосвідомості, патріотизму, вміння дружити, виявляти любов та піклування до ближнього. Крім того такі заходи сприяють розвитку навичок здорового способу життя, занять фізкультурою та спортом, допомагають оволодінню елементарними прийомами емоційної рівноваги, запобігають прояву шкідливих звичок, розвивають естетичне сприйняття та творчу діяльність.

   Одним із головних напрямків роботи нашої бібліотеки стали навчально-видові бібліотечні уроки із застосуванням мультимедійних засобів. Завдяки співпраці з провідними бібліотеками нашого міста ми маємо можливість залучати наших студентів до літературних заходів міських та районних бібліотек м.Дніпропетровська. Ці заходи-уроки проводяться з використанням інтерактивних програм, музики, анімації і не тільки викликають неабияку зацікавленість у студентів, бажання дізнатись більше, а й підвищують рівень інформаційної грамотності.

План заходів на січень 2017року.