Навчально-практичний центр

Навчально-практичний центр

DSC_0090.JPG

   НПЦ відкрили, як структурний підрозділ Вищого професійного училища № 17, основною метою якого є:

1. Організація та проведення короткострокових курсів навчання (професійно-технічного навчання, перепідготовки) за інноваційними технологіями машинобудівної галузі, а також стажування (підвищення кваліфікації) викладачів і майстрів виробничого навчання.

2. Надання консультаційної, інформаційної та практичної допомоги працівникам даної галузі.

3. Проведення майстер-класів для педагогічних працівників та спеціалістів підприємств машинобудівної галузі регіону, їх інформаційне забезпечення.

4. Створення умов для забезпечення виконання програм професійно - практичної підготовки та включення слухачів в реальні виробничі відносини.

5. Здійснення обміну досвідом роботи, науково-технічною інформацією за напрямами своєї діяльності.

6. Пропагування сучасних технологій, їх впровадження в освітній процес.

7. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з практичної підготовки фахівців машинобудівної галузі.

8. Налагодження співпраці з місцевими, обласними органами виконавчої влади, заводами – виробниками, підприємствами регіону.

9. Внесення в межах своєї компетенції пропозицій щодо поліпшення практичної підготовки працівників машинобудівної галузі.

Навчання планується проводитися по мірі комплектування груп слухачів.

Такий вид послуг на території Дніпропетровської області тривалий час буде користуватися попитом, тому що для роботи в сучасних умовах завжди є і будуть потрібні висококваліфіковані кадри для машинобудівної галузі.

Найголовніші цілі НПЦ на найближчі два роки.

Цілі

Стратегії

Створення матеріально-технічної бази з вивчення нової техніки та сучасних технологій і подальше їх удосконалення.

Залучити до даного проекту підприємства машинобудівного напрямку, професійно-технічні освітні заклади, які готують спеціалістів для машинобудівної галузі.   

Ближчим часом вийти на рівень навчання працівників і спеціаліс­тів машинобудівної галузі, які  відповідають сучасним вимогам.

Підготувати викладачів і майстрів виробничого навчання для роботи із сучасною технікою і технологіями, придбати необхідну наукову і навчальну літературу.

Обладнати навчальні аудиторії, майстерню і примі­щення для зберігання і демон­страції сучасного обладнання, тощо.

Висвітлення інноваційних технологій і сучасних прийомів роботи для широкого впровадження у виробництво.

Проводити на базі НПЦ  роботи з використанням новітніх технологій та сучасного обладнання

Проведення Днів відкритих дверей, майстер-класів НПЦ з демонстрацією сучасних техноло­гій та обладнання.

Розробити типову програму і зміст проведення Дня відкритих дверей у НПЦ.

Раціональне використання часу, відведеного на теоретичне та практичне навчан­ня.

Розробити розклад проведення теоретичного та практичного навчан­ня.

Створення сучасних побутових умов для проживання слуха­чів.

Провести реконструкцію гурто­житку. Виділити кімнати для проживання слухачів НПЦ.