Сторінка психолога

Сторінка психолога

ps 1.jpg

Практичний психолог ВПУ№17 

   Кульбачко Ірина Анатоліївна

Навіщо потрібний психолог?

Психолог здійснює психолого-педагогическое супровід освітнього процесу з метою забезпечення нормального розвитку дитини(відповідно до норми розвитку у відповідному віці).

Завдання, котрі реалізує психолог в межах соціального захисту:

Проведення комплексної психодіагностики з метою отримання інформації про особистість. Дослідження особистісних рис, акцентуацій характеру, особливостей взаємин. Таку узагальнену інформацію психолог надає соціальному педагогу, дані оформлює у вигляді психологічної характеристики. Консультування (разове, короткострокове, середньострокове, довгострокове). Проведення тренінгових занять з метою покращення адаптації учнів, сприяння саморозкриття , індивідуальних особливостей, здібностей, захоплень,життєвих планів, реалізації можливостей та внутрішнього потенціалу особистості дитини. Проведення індивідуальних і групових бесід, лекцій, семінарів. Психолог висвітлює на консиліумах, педрадах, батьківських зборах причини та наслідки психологічних проблем, які можуть бути актуальними і спричинити прояви дезадаптації учнів. Надає рекомендації класним керівникам, вчителям щодо психологічних особливостей роботи із дітьми.

У функції психолога входять:

1.Психологічна діагностика;   PSP.gif
2.Корекційна робота; 
3.Консультування батьків і педагогів; 
4.Психологічна просвіта; 
5.Психопрофілактична робота; 
6.Організаційно-методична робота; 
7.Зв 'язки з громадськістю. 

Психологічна діагностика включає проведення фронтальних(групових) і індивідуальних обстежень учнів за допомогою спеціальних методик. Діагностика проводиться по попередньому запиту учителів або батьків, а також за ініціативою психолога з дослідницькою або профілактичною метою.  
Корекційне зайняття може бути індивідуальним і груповим. В ході їх психолог намагається скоректувати небажані особливості психічного розвитку учня. Це зайняття може бути спрямоване як на розвиток пізнавальних процесів(пам'ять, увага, мислення), так і на рішення проблем в емоційно-вольовій сфері, у сфері спілкування і проблеми самооцінки учнів.
Консультування батьків і учителів - це робота по конкретному запиту. Психолог знайомить батьків або педагогів з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть в майбутньому виникнути у учня в навчанні і спілкуванні.
Психологічна просвіта полягає в тому, щоб знайомити педагогів і батьків з основними закономірностями і умовами сприятливого психічного розвитку дитини. Воно здійснюється в ході консультування, виступів на педагогічних радах і батьківських зборах.
Усі перелічені вище функції психолога дозволяють дотримуватися в училищі психологічних умов, необхідних для повноцінного психічного розвитку і формування особи учня, тобто служать цілям психологічної профілактики.

На цій сторінці ви можете переглянути заходи,які проводились за участю практичного психолога ВПУ № 17 Кульбачко І.А.:

11.10.2017 Іноземні гості

02.10.2017 Тренінгове заняття з представниками благодійної організації "Позитивні жінки"

12.09.2017 Тренінгове заняття в групі Е17-16/9 до Всесвітнього дня першої медичної допомоги

07.09.2017 Тренінгове заняття в групі НП 17-30/9 до Всесвітнього дня першої медичної допомоги

13-17.11.2017 Звіт про проведення тижня «Здорового способу життя»