Додух Антоніна Валеріївна

Додух Антоніна Валеріївна

Додух Антоніна Валеріївна

Додух Антоніна Валеріївна

ВПУ 17

Посада:  Викладач охорони праці
Освіта:  Дніпропетровський державний університет
Категорія:  спеціаліст першої категорії
Педагогічній стаж:  6 р
День народження:  7 Квітня

Інформація

В 2015 році Антоніна Валеріївна пройшла курси підвищення кваліфікації в  інституті післядипломної педагогічної освіти за програмою викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ.

Працює над активізацією пізнавальної діяльності учнів як основи їх інтересу до охорони праці, формує в учнів науковий світогляд та уявлення про ідеї і методи охорони праці.  Інтеграція змісту декількох предметів формує цілісні знання, об'єднує спільною метою в межах уроку, допомагає поєднати учнів, які віддають пе­реваги різним наукам і бувають пасивними на звичайних уроках охорони праці.

У повсякденній роботі викладач на високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі. Володіє широким спектром стратегій навчання; уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує методи організації навчально – виховного процесу на уроках охорони праці, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів.

На уроках Додух Антоніна Валеріївна особливу увагу звертає на розуміння й осмислення учнями виконуваних операцій. Завдання розробляються різної складності. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність педагога, чітко продумані етапи заняття, правильність добору матеріалу. Уроки проводяться в швидкому темпі та на рівні достатньої розумової напруженості.

Додух Антоніна Валеріївна постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами. Приймає активну участь у роботі циклової комісії інформаційних технологій ВПУ № 17. Готувала учнів для участі у Всеукраїнському конкурсі малюнку «Охорона праці очима дітей», проводила відкритий захід «Місця скупчення людей. Правила поведінки дорослих та дітей в кризових ситуаціях»  ,розробила методичні матеріали з впровадження інтегральних педагогічних технологій на основі використання між предметних зв’язків на уроках охорони праці, розробила методичні рекомендації, щодо проведення відкритого уроку з предмету «Охорона праці» за темою « Основні законодавчі акти з охорони праці»

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Користується авторитетом та повагою серед колег, учнів училища та батьків.