Голобородько Наталя Володимирівна

Голобородько Наталя Володимирівна

Голобородько Наталя Володимирівна

Голобородько Наталя Володимирівна

ВПУ 17

Посада:  Вихователь
Освіта:  Карагандинський індустріально-педагогічний технікум
Категорія:  Майстер в/н І категорії
Педагогічній стаж:  36 р
День народження:  27 Травня

Інформація

Наталя Володимирівна працює на посаді майстра виробничого навчання з 1982 року.

Працює над проблемою «Формування в учнів здатності взаімодіяти в колективі на принципах толерантності». Проявила себе як творчо працюючий майстер в/н, що володіє ґрунтовними теоретичними та практичними наннями та методикою викладання уроків виробничого навчання.

Значну увагу приділяє вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.

За час роботи у вищому професійному училищі № 17 Голобородько Н.В. зарекомендувала себе відповідальним та старанним працівником. Володіє знаннями та уміннями щодо складання робочих навчальних програм та поурочно-тематичних планів з предмету «Виробниче навчання» для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Електрогазозварник». На високому професійному рівні володіє методикою практичного навчання, ефективно застосовує її у роботі. Самостійно обирає наочні методи навчання і прості форми викладу матеріалу, підбирає завдання і вправи для закріплення теоретичних знань, тим самим забезпечуючи якісне виконання учнями навчально-виробничих робіт.Велика увага з боку Голобородько Н.В. приділяється згуртуванню учнівського колективу,  відносини з ними будуються  на принципах довіри, взаєморозуміння. Навчальні групи, які вона очолює, завжди займають передові позиції серед груп навчального закладу.