Купренко Олександра Сергіївна

Купренко Олександра Сергіївна

Купренко Олександра Сергіївна

Купренко Олександра Сергіївна

ВПУ 17

Посада:  Викладач хімії
Освіта:  Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка
День народження:  22 Березня

Інформація

Закінчила освіту з 2014 по 2018рр., в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка. Здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр, напрям підготовки «Хімія», професійна кваліфікація «Вчитель хімії».

У 2018 р. вступила до Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка на освітній ступінь магістр, середня освіта (Хімія), на заочну форму навчання.

За період навчання брала участь в обласних олімпіадах з хімії. Неодноразово публікувалась в регіональних науково-практичних конференціях.

Публікації:

1. Купренко О.С. Методика індивідуалізації навчання хімії у загальноосвітньому навчальному закладі / О.С. Купренко // ХІ Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції, (Полтава, 27 лютого 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка[та ін.] – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2018. – С. 146-148.

2. Купренко О.С. Індивідуалізація навчання хімії у загальноосвітньому навчальному закладі / О.С. Купренко // Х Менделєєвські читання: Збірник наукових праць регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Полтава, 22 лютого 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім.. В.Г. Короленка [та ін.] – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2017. – С. 206-208.

3. Купренко О.С. «Концепція морально-етичного виховання як одна з основних складових становлення національно-патріотичного сусупільства»

4. Купренко О.С. «Раціональне харчування як фактор здоров’я»