Мотуз Алла Вікторівна

Мотуз  Алла Вікторівна

Мотуз Алла Вікторівна

ВПУ 17

Посада:  Викладач історії
Освіта:  Дніпропетровський державний університет
Категорія:  спеціаліст першої категорії
Педагогічній стаж:  17 p.
День народження:  19 Червня

Інформація

   Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий педагогічний процес. Учитель дає науковим фактам, гіпотезам, теоріям нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх учнів. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість учителя. Слід зазначити, що ефективний розвиток педагогічної творчості і самореалізація вчителя можливі тоді, коли діяльністьнавчального закладу, система методичної роботи будується з урахуванням особистості вчителя, його віку, стажу, рівня педагогічної майстерності, ініціативи та здібностей.

Лише творчий вчитель може бути джерелом успіху своїх вихованців
В.Сухомлинський

    Уже п'ятнадцять років працюю вчителем , намагаюся сіяти в щирі дитячі душі зерна добра, краси і розуму. Намагаюся працювати над удосконаленням свого методичного та фахового рівня. Робота з самоосвіти допомогла зрозуміти, що за своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним феноменом, бо вона весь час реагує на нові виклики часу, враховує перспективи розвитку людства. Кожен урок для мене – це пошук нових педагогічних прийомів, це вдосконалення професійного рівня у творчій співпраці з учнями. Вважаю, що великим досягненням сучасної системи освіти є право вчителя на вільний вибір засобів навчання. Пропонуючи учням різноманітні форми роботи на уроці, створюю умови для їх активної участі у процесі набуття знань, використання цих знань у повсякденному житті, соціалізації.