Адміністрація

ВПУ №17 - Головна

nv_terent.jpg

Терентьєв Микола Васильович – директор ВПУ № 17 

Терентьєв Микола Васильович, народився 6 червня 1950 року у селі  Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Громадянин України. Має вищу освіту. У 1981 році закінчив Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізувальні верстати і інструменти". У 2010 році  Вищою атестаційною комісією України на підставі прилюдного захисту дисертації отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності "Державна служба".

Почав свою трудову діяльність у 1968 році, працював вулканізаторником на Дніпропетровському шинному заводі. З 1969 по 1971 роки служба в збройних силах. З 1971 по 1983 роки працював на "Південмаші" верстатником, налагоджувальником верстатів, заступником начальника відділу, начальником цеху. З лютого 1983 року, за направленням  Виробничого об’єднання "Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова", Терентьєв Микола Васильович працює директором ВПУ №  17. При його безпосередній участі побудовано сучасний навчально - виробничий комплекс з контингентом більше 1000 здобувачів освіти. У жовтні 1990 року училище набуло статус Вищого професійного училища. На рівні сучасних вимог створені навчальні кабінети та майстерні училища. Як керівник, Терентьєв М.В. в важких сучасних умовах  завжди знаходить правильне рішення економічних та виробничих проблем, що стоять перед училищем, має високий рівень організації праці, колегіальність, принциповість, високі вимоги до себе та підлеглих, самокритичність. З активною життєвою позицією зміг підняти колектив училища на рівень кращого закладу освіти Дніпропетровської області, України. 

 Терентьєв М.В. об’єднав  зусилля педагогічних працівників на підвищення якості підготовки здобувачів освіти. Значно виріс рівень кваліфікації педагогічних працівників. На даний час у ВПУ №17 працюють 124 педагогічних працівника та біля 150 спеціалістів та технічних працівників. Педагогічний колектив ВПУ № 17 спрямований на підготовку майбутнього рідної країни, бо основна наша  цінність – це  наші здобувачі освіти.

   У 2004 році в зв’язку з 50-річчям з дня заснування, за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів трудовий колектив училища нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України  ( № 9153 від 15.10.2004рік.).   Директор ВПУ № 17 -Терентьєв М.В. - відмінник народної освіти УРСР,  має державні нагороди

                                   

1994 рік – Почесне звання «Заслуженій вчитель України»

2004 рік – орден "За заслуги" ІІІ ступеня   (08.11.2004р. знак ордена №6607)

2007 рік – орден "За заслуги" ІІ ступеня   (02.10.2007р. знак ордена № 1128).

2015 рік – орден "За заслуги" І ступеня.   (21.08.2015р. знак ордена № 683).


kostina.JPG

Костіна Тетяна Юріївна - заступник директора з навчально-виробничої роботи

    Костіна Тетяна Юріївна займає посаду заступника директора з навчально-виробничої роботи з 2018 року. Систематична діяльність заступника з навчально-виробничої роботи як керівника, включає три групи вмінь – уміння управляти колективом, уміння взаємодіяти у процесі розв’язання різноманітних професійних завдань та уміння аналізувати і прогнозувати тобто мати необхідну інформаційно-аналітичну компетентність

    В діяльності заступника директора значна увага приділяється застосуванню моніторингу, який функціонально пов’язаний з усіма етапами управління і створює інформаційну основу прийняття управлінських рішень щодо організації, оптимізації та удосконалення навчально-виробничого процесу училища.

    Пріоритетним напрямом роботи  є забезпечення співпраці із замовниками робітничих кадрів на умовах партнерства, підготовка кваліфікованих робітників для конкретних потреб підприємств регіону, впровадження новітніх виробничих технологій у освітній процес. Тетяна Юріївна глибоко володіє психолого-педагогічними знаннями і розуміє особливості розвитку здобувачів освіти, яка є професіоналом в інших областях діяльності, здатна допомогти учням знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми. 


учебный процес.jpg

Псарьова Наталія Миколаївна - заступник директора з навчальної роботи

    Псарьова Наталя Миколаївна має повну вищу освіту, працює у вищому професійному училищі № 17 з 2004 року, на посаді заступника директора з навчальної роботи з 15 березня 2012 року. Псарьова Наталя Миколаївна виявляє достатній рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації освітнього процесу, методичної роботи. Наталя Миколаївна уміло організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу училища, вдало координує роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчальної, методичної документації. Здійснює постійний контроль за якістю освітнього процесу в училищі та об’єктивністю оцінки результатів навчальної підготовки здобувачів освіти. Систематично контролює навчальне навантаження здобувачів освіти. На високому рівні організовує методичну роботу, забезпечує координацію роботи методичних та циклових комісій. Узагальнює та впроваджує у освітній процес передовий педагогічний досвід. Постійно вносить пропозиції з удосконалення освітнього процесу з використанням сучасних інноваційних освітніх та інформаційно – комунікативних технологій, можливостей інтернету. Значну увагу звертає на культуру ведення навчально-плануючої документації. Свій досвід роботи поширює у професійному середовищі: виступи на психолого-педагогічних семінарах училища, засіданнях методичних і циклових комісій, Школи молодого педагога.

    Велику увагу приділяє організації роботи педагогічного колективу училища з обдарованими здобувачами освіти. Як наслідок, здобувачі освіти успішно захищають наукові роботи, виступають на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. За останні три роки спостерігається динаміка результативності участі здобувачів освіти ВПУ № 17 у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів.

                  Має відзнаки:

                   2012 рік – Грамота Профспілкового комітету ДП «ВОПМЗ» протокол № 511 від 19.12.2012 року.

DSC_0047.JPG

    Лук'яненко Володимир Петрович - заступник директора з навчально-виховної роботи

   Лук'яненко Володимир Петрович – ефективний менеджер, який організовує освітній процес направлений на національно-патріотичне виховання, людяність та толерантність. Володимир Петрович сумлінно виконує свої посадові обов’язки, досконало володіє нормативно-правовою базою в освітній сфері, інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює  у професійному середовищі. Вміло застосовує сучасні методики адміністративної діяльності,  інтерактивні методи проведення управлінських заходів,  методи виховного впливу на  колектив та особистість, методи попередження конфліктів та безконфліктного управління.

   Свій досвід роботи поширює у професійному середовищі: виступає на інструктивно-методичних нарадах,  засіданнях методичних комісій, загальних зборах з здобувачами освіти та батьками. З метою впровадження ефективної роботи з батьками здобувачів освіти в закладі освіти заступником директора з навчально-виховної роботи постійно проводяться практичні заняття. Запроваджений інноваційний досвід роботи з підприємствами (замовниками робітничих кадрів) та школами міста для проведення профорієнтаційної кампанії.

   Заступник директора з навчально-виховної роботи забезпечує умови для вдосконалення фахового рівня педагогічних працівників, організовує їх залучення до участі у навчально-методичній та науково-дослідній  роботі за напрямками: класне керівництво, національне патріотичне виховання, художня самодіяльність.

   Значна увага приділяється роботі з здобувачами освіти пільгової категорії: дітям-сиротамта дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, внутрішньо переміщеним особам. Піклується про дотримання нормативних документів з соціального забезпечення здобувачів освіти даної категорії.

   Любов до улюбленої справи, турбота про майбутню долю своєї державита розвиток професійної (професійно-технічної) освіти є справжнім джерелом педагогічних ідей Лук'яненко Володимира Петровича.

  Людина високих державних і моральних принципів, сумлінна і  наполеглива у роботі. Всі питання вирішує спокійно та виважено. Постійно підвищує свій професійний рівень, доброзичливий, справедливий, об'єктивний, користується повагою педагогічного колективу. 


                                            Shmugol.JPG

Шмиголь Ігор Михайлович - заступник директора з адміністративно-господарчої роботи

  Шмиголь Ігор Михайлович займає посаду з лютого 2021 року та керує усіма видами діяльності по організації побуту, організовує забезпечення училища необхідними для організації освітнього процесу меблями, інвентарем, різноманітними будівельними та сантехнічними матеріалами. 

   Забезпечує училище необхідними протипожежними засобами та обладнанням, розробляє сумісно з представником пожежного надзору, інженером охорони праці училища представляє на затвердження директору училища план евакуації здобувачів освіти та майна з помешкань на час пожежі. 

   Здійснює контроль за підготовкою усіх споруд, помешкань та робочих місць до занять, відповідність їх вимогам охорони праці, правильною експлуатацією машин та устаткування, забезпеченням їх ремонтом, модернізацією, розглядає та надає директору матеріали списання устаткування та техніки.


Калина Нелі Віталіївна.JPG

Калина Неля Віталіївна - завідуюча інформаційно-методичним центром ВПУ № 17

   Під керівництвом Калини Нелі Віталіївни у 2009р. був створений інформаційно – методичний центр училища до складу якого входять методичний кабінет та бібліотека. Калиною Н.В. були розроблені: «Положення про створення навчально – методичної ради», «Положення про організацію методичної роботи в училищі», «Положення про інформаційно - методичний центр училища», «Положення про тижні циклових комісій». Крім цього Неля Віталіївна працює над удосконаленням науково – методичного рівня педагогічних працівників училища, розробила багато методичних рекомендацій, а саме: «Складові державних стандартів освіти ІІ-го та ІІІ ступеню навчання», «Вимоги щодо проведення сучасного уроку (ІІ ступінь навчання)», «Вимоги щодо проведення лекції» (ІІІ ступінь навчання), «Вимоги щодо проведення лабораторних та практичних занять» (ІІІ ступінь навчання), «Вимоги щодо написання та складання курсових та дипломних проектів та робіт» (ІІІ ступінь навчання), «Методичні рекомендації щодо удосконалення самостійної роботи студентів», «Вимоги щодо написання методичних розробок», «Вимоги щодо проведення виховних годин», «Модульно – рейтингова система оцінки знань студентів».
    Під час роботи у закладі освіти завжди забезпечує високий рівень методичної роботи в училищі, а саме: щорічно складає план роботи ВПУ №17, комплексний план ІМЦ , план педагогічної та методичної рад. Крім цього Неля Віталіївна планує та проводить засідання «Школи молодого викладача», «Класного керівника».
    Щорічно Калиною Н.В. плануються та проводяться усі педагогічні ради училища. На засіданнях педагогічних та методичних нарад постійно виступає з змістовними, інформаційно – аналітичними доповідями.
    Є організатором науково – методичної роботи в закладі освіти.
    Дотримується педагогічної етики. Користується повагою в колективі, ввічлива, тактовна, врівноважена, ретельно і сумлінно виконує свої посадові обов’язки. Є організатором науково – методичної роботи в навчальному закладі.

   Має відзнаки:

                              2017 рік - Ногородний знак "За вагомий внесок у розвиток професійної освіти в Україні" (посвідчення №1439 від 27.01.2017року).