Документи для вступу

Документи для вступу

Абітурієнти подають особисто заяву про вступ до ВПУ № 17, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал);

  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  • медичні довідки за формою, установленою чинним законодавством.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.


Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (угода).