8333 Машиніст крана (кранівник)

На базі повної загальної середньої освіти (11 кл)

 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • 8333 Машиніст крана (кранівник)
 • Професія

  8333 Машиніст крана (кранівник)

 • Кваліфікація

  2,3,4 розряд

Строк навчання

1,5 роки

На сучасному промисловому підприємстві вантажопідйомні крани є основним видом технологічного устаткування, від нормальної експлуатації яких багато в чому залежить робота підприємства в цілому, а саме – своєчасне і якісне виконання технологічних процесів, висока якість продукції, що випускається. 

Тому, проходячи навчання по обраній спеціальності майбутній молодий робітник – машиніст крана (кранівник) повинен знати покладену на нього відповідальність за безпечну експлуатацію складної вантажопідйомної машини і пам'ятати, що від його кваліфікації і відношення до справи залежить не тільки результат власної роботи, але і безпека всього колективу підприємства і кінцевий результат виробництва. У ВПУ № 17 протягом багатьох років готують фахівців із професії – машиніст крана (кранівник), стропальник.

Буде знати:

 • будову кранів та механізмів, які обслуговуються,

 • способи перероблення вантажів;

 • основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання

 • основи технологічного процесу розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель і споруд;

 • визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;

 • технічні умови та вимоги, які пред'являються під час завантаження стелажів;

 • розташування виробничих дільниць, щообслуговуються;

 • електротехніку та слюсарну справу.

Буде вміти:

 • Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими самохідними само підйомними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 до 25 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.

 • Керувати мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 до 25 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів, встановлення виробів, вузлів та деталей на верстат; кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв та механізмів.

 • Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м - на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м - на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.

 • Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахватним пристроями, під час виконання всіх видів робіт.

 • Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).

 • Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахватними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів із стелажів до виробничих дільниць. Вести облік матеріальних цінностей, які складує.

 • Керувати кранами, оснащеними радіо керуванням.

8333 Машиніст крана (кранівник) повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

у виробничих цехах машинобудування та металообробки; у ремонтних цехах підприємств різних галузей промисловості; на гідротехнічних спорудах; на складах; у морських та річкових портах; при виконанні будівельно-монтажних робіт в будівництві.

Повернення до списку