7212 Електрогазозварник

На базі неповної загальної освіти (9 кл)

 • 7212 Електрогазозварник
 • 7212 Електрогазозварник
 • 7212 Електрогазозварник
 • 7212 Електрогазозварник
 • Професія

  2,3,4 розряд

 • Кваліфікація

  7212 Електрогазозварник

Строк навчання

3 роки

Зварювання є одним із основних технологічних процесів виготовлення та ремонту виробів у різних галузях промисловості, будівництва, транспорту. Зварювання дозволило створити принципово нові конструкції машин, внести корінні зміни в конструкцію й технологію виробництва. Розвиток зварювального виробництва, впровадження прогресивних способів зварювання підвищують вимоги щодо рівня підготовки зварників. Підвищення теоретичних знань і практичних навичок у роботі, засвоєння нових методів і прийомів зварювання робітниками при сучасному рівні виробництва є одним із основних завдань Вищого професійного училища №17 при підготовці кваліфікованих робітників. 


Буде знати:

 • Виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей першої-четвертої групи зварюваності у всіх просторових положеннях зварного шва.

 • Виконувати ручне, кисневе,  плазмове, газове прямолінійне, фігурне різання, різання бензорізальними та газорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і   плазморізальних машинах, у різних положеннях складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою.

 • Виконувати киснево-флюсове різання деталей з високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну. 

 • Виконувати автоматичне і механізоване зварювання середньої складності та складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних за хімічним складом  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.

 • Виконувати автоматичне зварювання відповідальних, складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в умовах динамічних навантажень.

 • Виконувати ручне електродугове, повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у різних положеннях.

 • Зварювати конструкції з чавуну.

 • Наплавляти дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та  пробний тиск.

 • Виконувати  гаряче плавлення складних і відповідальних конструкцій.

 • Читати креслення складних зварних металоконструкцій (з наявністю основних місцевих і додаткових проекцій)

Буде вміти:

 • будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в середовищі захисних газів і під шаром флюсу,

 • особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі;

 • основні закони електротехніки  у межах роботи, яку виконує;

 • види дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення;

 • основи знань про зварюваність металів;

 • механічні властивості металів, які зварює;

 • принцип підбирання режиму зварювання за приладами;

 • марки і типи електродів;

 • основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового зварювання;

 • процес газового різання легованої сталі, кольорових металів і сплавів

7212 Електрогазозварник повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

 • знати інформаційні технології

Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування

Повернення до списку