4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

На базі неповної загальної освіти (9 кл)

 • Професія

  4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

 • Кваліфікація

  обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Строк навчання

3 роки

Буде знати:

 • нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

 • основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Буде вміти:

 • перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу бухгалтерського обліку для прийняття рішення;

 • систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей, виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами;

 • на документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них;

 • готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду;

 • готувати дані та форми документів для розрахункових операцій;

 • вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо;

 • здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ бухгалтерського обліку;

 • комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку;

 • передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища,  додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології

Сфера професійного використання випускника:

статистичний облік; грошові операції; облікові і нормувальні роботи

Повернення до списку