4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

На базі неповної загальної освіти (9 кл)

 • Професія

  4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

 • Кваліфікація

  І, ІІ категорія

Строк навчання

3 рокиБуде знати:

 • основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв;

 • будову і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання;

 • склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;

 • особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;

 • технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;

 • основи патентного та майнового права в галузі інформаційних технологій;

 • правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;

 • методики пошуку інформації в інформаційних мережах;

 • протоколи створення та побудови інформаційних мереж;

 • правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку;

 • основи підприємницької діяльності.

Буде вміти:

 • готувати персональний комп’ютер, периферійні пристрої та офісне обладнання до роботи;

 • проводити діагностику персонального комп’ютера, периферійних пристроїв;
 • установлювати операційні системи на ПК;
 • виконувати операції щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • забезпечувати апаратний та програмний захист інформації;
 • виконувати комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • налагоджувати операційні системи, драйвери периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • розробляти та створювати Веб-вузли початкового рівня;
 • розробляти та тестувати Веб-додатки з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • усувати пошкодженння у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконувати потреби споживачів інформаційних послуг та продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання й програмного забезпечення та проводити їх технічне обслуговування в подальшому;
 • дотримуватися вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • вести електронний документообіг у межах службових обов’язків.

Сфера професійного використання випускника:

Робота з системним та прикладним програмним забезпеченням; забезпечення захисту інформації на комп'ютерному обладнанні та у локальних мережах; створення текстових документів, електронних таблиць, презентацій, баз даних, комп'ютерної графіки, здійснення комп'ютерної верстки тощо; робота з налагодження, підключення та обслуговування периферійних пристроїв i оргтехніки, усунення пошкоджень; усунення недоліків у роботі програмного забезпечення, периферійного обладнання та офісної техніки; налагодження комп’ютерних мереж, встановлення кодів, паролів; реклама та продаж комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферійних пристроїв, витратних матеріалів та мережевого обладнання.

Повернення до списку