8211 Верстатник широкого профілю

На базі неповної загальної освіти (9 кл)

 • 8211 Верстатник широкого профілю
 • 8211 Верстатник широкого профілю
 • 8211 Верстатник широкого профілю
 • Професія

  8211 Верстатник широкого профілю

 • Кваліфікація

  2,3 розряд

Строк навчання

3-роки


Буде знати:

 • будову, правила підналагодження і перевірки на точність свердлильних, токарних, фрезерних, копіювально–шпоночно-фрезерних та шліфувальних верстатів різних типів;
 • будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
 • геометрію, правила заточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
 • елементи та види різьб;
 • характеристику шліфувальних кругів і сегментів;
 • вплив температури на розміри деталей;
 • системи допусків і посадок; форму та розташування поверхонь;
 • квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
 • основні властивості оброблювальних матеріалів;
 • технічне креслення, основи електротехніки.

Буде вміти:

 • Обробляти деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, копіювальних і шпоночних верстатах за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8-10-м квалітетами (3-м класом точності).
 • Нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та упор на свердлувальних верстатах.
 • Нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багаторізцевими головками.
 • Фрезерувати прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки, однозахідні різьби, спіралі, зуби шестерень і зубчастих рейок.
 • Установлювати складні деталі на косинцях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних ділильних головках з вивіренням по індикатору.
 • Підналагоджувати свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.
 • Керувати підіймально – транспортним устаткуванням з підлоги.
 • Стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування.
 • Визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей.
 • Читати робочі креслення деталей.
 • Користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів.

8211 Верстатник широкого профілю повинен:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 
 • додержуватися норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; 
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо); 
 • застосовувати на практиці інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

оброблення металу; виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

Повернення до списку