Умови зарахування

Інформація абітурієнту

На ІІ ступінь професійно-технічної освіти абітурієнти зараховуються за результатами вступних випробувань по професіям, які проводяться у формі тестування з навчальних предметів загальної середньої школи, шляхом конкурсного відбору.

В разі отримання абітурієнтами, які склали вступні випробування на ІІ ступінь професійно-технічної освіти, однакового конкурсного балу перевагу має та особа, яка має більший середній бал з предметів, внесених в додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або в додаток до атестату про повну загальну середню освіту.

На ІІІ ступінь професійної (професійно-технічної) освіти абітурієнти зараховуються на основі конкурсного відбору осіб з числа кращих, щодо оволодіння професією здобувачів освіти, які завершили навчання на другому ступені й мають повну загальну середню освіту. 

Відбір випускників ЗП(ПТ)О здійснюється згідно "Положення про конкурсний відбір здобувачів освіти на III ступінь професійно-технічної освіти для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "фаховий молодший бакалавр", затвердженого наказом директора ВПУ № 17 від 18.11.2021 р. № 424 та погодженого на засіданні педагогічної ради ВПУ № 17 – протокол № 13 від 18.11.2021 р.".

Здобувачі освіти ВПУ №17, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "фаховий молодший бакалавр" здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму.

Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року  № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".


Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями).


Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення вступних випробувань - тестування з навчальних предметів загальної середньої школи - приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до ВПУ № 17 за обраною формою навчання.

У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву на ім`я голови приймальної комісії. Заява розглядається апеляційною комісією, створеною наказом директора ВПУ № 17.

Після вступних випробувань зарахування до ВПУ № 17 може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

Зарахування до ВПУ № 17 на навчання за рахунок державного та/або регіонального бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів на умовах державного замовлення здійснюється в межах затвердженого державного та регіонального замовлення.

30 серпня 2022 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  для зарахування на навчання у ВПУ № 17 за обраною формою навчання.

31 серпня 2022 року наказом  директора ВПУ № 17 здійснюється зарахування осіб для навчання у ВПУ № 17 м. Дніпро.

Здобувачі освіти, які проживають за межами м. Дніпро, на час навчання безоплатно забезпечуються місцями в гуртожитку ВПУ № 17, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 49а. Поселення здійснюється 31 серпня 2022 року.