Методична робота

Методична робота

Основні принципи методичної роботи:

 • демократизація та гуманізація освітнього процесу;

 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійного (професійно-технічного) закладу освіти та напрямків його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

 • системність і систематичність;

 • науковість;

 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;

 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

 • пріоритет знань та моральних цінностей.


Основні завдання методичної роботи:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, практичного впровадження, державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, державних галузевих стандартів (III ступінь навчання);

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки здобувачів освіти на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневості професійної (професійно-технічної) освіти;

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передовий педагогічний та виробничий досвід;

 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної експериментально-дослідницької роботи та впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, інноваційних технологій;

 • створення навчально-методичного забезпечення предметів професійно-технічного циклу, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, технічних і наочних засобів навчання;

 • забезпечення інтеграції освітнього процесу з наукою і практикою; підготовка до атестації педагогічних працівників.


Організація та планування методичної роботи

Загальну організацію методичної роботи в закладі освіти здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є завідувач ІМЦ, в обов’язки якого входить організація даної роботи з педагогічними працівниками.

Щорічно складається комплексний план роботи інформаційно-методичного центру, який є складовою частиною плану роботи закладу освіти на навчальний рік.

Комплексний план ІМЦ  складається з таких розділів: 

 • організаційна робота;

 • методична робота

 • вивчення, узагальнення, впровадження нових педагогічних технологій та перспективного педагогічного досвіду;

 • заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти;

 • робота з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в професійному (професійно-технічному) закладі освіти створений методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром методичної роботи професійного (професійно-технічного) закладу освіти, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, узагальнені матеріали, матеріали передового педагогічного досвіду, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних посібників.