Календар подій

0-02-05-5916d8f8578e3adf9aaa1c8cdb89f724b582a0b60eb38b0d7b5028852bd0a8e3_b5ca96989536a134.jpg

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН

2014–2024 роки – Десятиріччям сталої енергетики для всіх

2016–2025 роки – Десятиліття дій ООН з проблем харчування

2018–2028 роки – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»

2019–2028 роки – Десятиріччя миру на згадку про Нельсона Манделу

2021–2030 роки – Міжнародне десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку

2021–2030 роки – Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй з відновлення екосистем 

Президент України оголосив 

2018–2027 роки – Десятиріччям української мови 

На державному рівні у 2023 відзначається:

50 років від часу заснування у Києві Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (1973)

100 років від часу утворення літературної організації «Гарт» (1923)

100 років від часу початку політики «українізації» – заходів на підтримку розвитку української мови (1923)

125 років від часу започаткування «Літературно–наукового вісника» (1898)

125 років від часу видання першого тому «Історії України–Руси» Михайла Грушевського (1898)

125 років від часу заснування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (1898)

125 років від часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України (1898)

150 років від часу заснування у Львові Наукового товариства імені Шевченка (початкова назва – Літературне товариство імені Шевченка) (1873)

150 років від часу утворення Історичного товариства Нестора Літописця (1873)

200 років від часу утворення «Товариства з’єднаних слов’ян» (1823)

225 років від часу видання «Енеїди» Івана Котляревського (1798)

450 років від часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні (1573) 

Видатні особистості:

150 років від дня народження Євгена Григоровича Черняхівського (1873–1938), українського лікаря, хірурга, педагога

970 років від дня народження Володимира Мономаха (1053–1125), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі 1045 років від дня народження Ярослава Мудрого (978-1054), Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі

Дні пам’яті 2023 року:

 90–ті роковини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (День пам’яті – 25.11.2023)

Відомі події світової історії:

75 років від дня прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948)

75 років від прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини (10.12.1948) (Постанова Верховної Ради України № 1982–IX від 17 грудня 2021 року) 

ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ У 2023 РОЦІ

    СІЧЕНЬ     ЛЮТИЙ   БЕРЕЗЕНЬ
   КВІТЕНЬ     ТРАВЕНЬ   ЧЕРВЕНЬ
   ЛИПЕНЬ  СЕРПЕНЬ  ВЕРЕСЕНЬ
 ЖОВТЕНЬ  ЛИСТОПАД    ГРУДЕНЬ

images.png