Навчально методична рада

Навчально методична рада

mr2.jpg

1.       Загальні положення

1.1. Навчально-методична рада створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення відповідно до Плану роботи ВПУ №17 на 2020-2021 н.р., організації та керівництва науково-дослідної роботи педагогічного колективу, інформаційних комунікацій.

1.2. З метою координації науково-методичної експериментально-дослідницької діяльності та методичного забезпечення освітнього процесу навчально-методична рада у своїй діяльності керується Законом України "Про освіту", Законом України "Про вищу освіту", Наказом МО України № 161 від 02.06.1993 р., Наказом МОН України № 419 від 30.05.2006 р. та Статутом ВПУ №17.

1.3. Навчально-методична рада є консультативним органом з питань організації навчально-методичної роботи в училищі.

2.       Мета створення навчально-методичної ради

2.1. Навчально-методична рада створюється для розв'язання таких завдань:

-      удосконалення змісту освіти в закладі освіти;

-      впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес;

-      створення умов для безперервного фахового вдосконалення та кваліфікації педагогічних кадрів;

-      проведення системи заходів спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих з них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної роботи;

-      вивчення, обговорення і впровадження в освітній процес активних методів та форм навчання;

-      впровадження в освітній процес єдиних Державних стандартів ЗП(ПТ)О і Державних стандартів вищої освіти;

-      ознайомлення педагогічних працівників(викладачів та майстрів виробничого навчання) з наказами, інструкціями та методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки у Дніпропетровській обл., навчально-методичного центру професійної (професійно-технічної) освіти у Дніпропетровській області.

3.       Структура та порядок роботи навчально-методичної ради:

3.1. Навчально-методична рада затверджується наказом директора.

3.2. До складу навчально-методичної ради входять директор закладу освіти, його заступники, старші майстри, голови методичних комісій, методисти.

3.3. Керує роботою -заст. директора з НВР.

4.       Права та обов'язки членів Ради

4.1. Члени навчально-методичної ради мають право:

-      вносити на розгляд навчально-методичної ради пропозиції щодо вдосконалення викладання навчальних дисциплін і підвищення рівня роботи з виховання молоді

4.2. Члени навчально-методичної ради зобов'язані:

-      своєчасно відвідувати засідання Ради;

-      активно брати участь у роботі Ради;

-      своєчасно виконувати усі доручення керівництва Ради;

-      за дорученням керівництва відвідувати заняття(уроки) теоретичного та практичного навчання, захист курсових та дипломних проектів, Державну підсумкову атестацію та інші заходи у закладі освіти;

-      якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді, виступи, навчально-методичну документацію.