Інформаційно Методичний Центр

Інформаційно Методичний Центр


На цій сторінці ви можете завантажити:

2021-2022 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за 2021-2022 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за І семестр 2021-2022 н.р.

План роботи ВПУ №17 на 2021-2022 н.р.

План роботи ІМЦ на 2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за 2020-2021 н.р.

План роботи ВПУ №17 на 2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за І семестр 2018-2019 н.р.

Звіти голів циклових та методичних комісій

Форма звітів відвідування уроків теоретичного, виробничого навчання та виховних годин.

План Інформаційно-методичного центру ВПУ №17 на лютий

План Інформаційно-методичного центру ВПУ №17 на грудень

План роботи ВПУ №17 на листопад 2019 року

План роботи ВПУ №17 на жовтень 2019 року

План Інформаційно-методичного центру ВПУ №17 на жовтень

План роботи ВПУ №17 на вересень 2019 року

Графік відвідування адміністративно-управлінським складом на І семестр 2019-2020 н.р.

Графік проведення тижнів циклових та методичних комісій на 2019-2020 н.р.

План роботи ВПУ №17 на 2019-2020 н.р.

План Інформаційно-методичного центру ВПУ №17 на 2019-2020 н.р.

План роботи голови методичної комісії.

2018-2019 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за І семестр 2018-2019 н.р.

План Інформаційно-методичного центру ВПУ №17 на 2018-2019 н.р.

План роботи ВПУ №17 на 2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за ІІ семестр 2017-2018н.р.

«Віртуальний екскурс-конкурс на кращий віртуальний методичний кабінет»

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17 за І семестр 2017-2018н.р.

План роботи Інформаційно-методичного центру ВПУ № 17 на 2017-2018 н.р.  

2016-2017 н.р.

Звіт навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17  за 2016-2017 н.р. 

Комплексний план навчально-методичної роботи ІМЦ ВПУ № 17   на 2016-2017 н.р.Загальні положення інформаційно-методичного центру в училищі


IMG_02368.jpg

У березні 2009 у ВПУ № 17 був створений інформаційно-методичний центр до складу якого входять: 

– методичний кабінет;

– бібліотека.

Методична робота в училищі здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту" (10 600-12), "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту" (10-98-ВР), "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (20.08.1993 №310), , наказом МОН України № 582 від 12.12.2000 "Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти", рекомендацій НМЦ ПТО у Дніпропетровській області № 13/4-30 від 01.04.2008 "Положення про організацію методичної роботи в системі професійно-технічної освіти", іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.


Методична робота заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників (викладачів і майстрів в/н ) та підвищення ефективності освітнього процесу.


Основними функціями інформаційно-методичного центру є:

– створення умов для підготовки педагогічних працівників (викладачів та майстрів виробничого навчання) до навчальних уроків (занять) і позаурочних заходів;

– проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

– надання допомоги працівникам і керівникам освітнього закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

– узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.


Завданнями інформаційно-методичного центру є:

– вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців освітнього закладу, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і методичної роботи; забезпечення рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів, кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

– організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у професійних (професійно-технічних) освітніх закладах, підготовка і проведення олімпіад з базових предметів;

– вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

– створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних працівників, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу;

– проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів , вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

За період існування інформаційно-методичним центром було розроблено Положення про:

– інформаційно-методичний центр;

– навчально-методичну раду;

– методичну комісію;

– тижні методичних комісій.

ІМЦ було розроблено посадову інструкцію голови методичної комісії.

Щорічно ІМЦ складаються плани робіт:

– педагогічної ради;

– методичної ради;

– школи молодого викладача;

– школи молодого майстра.

Всі заходи, які організовує ІМЦ, проводяться у читальному залі бібліотеки училища.

В поточному навчальному році у читальному залі бібліотеки проводились засідання методичної ради з використанням мультимедійних засобів, які знаходяться у бібліотеці училища, за наступною тематикою:

– методика проведення відкритого уроку (заняття) – Додаток 2;

– методика проведення практичних лабораторних уроків (занять) – Додаток 3;

– рекомендації щодо організації роботи методичної комісії в навчальному закладі – Додаток 4;

– складові державних стандартів освіти II-го та III-го ступенів навчання – Додаток 5;

– труднощі і стратегії підтримки в період підготовки до екзаменів;

– модульно-рейтингова система оцінки знань учнів (студентів).

– інше.