Проект "Самоосвіта"

Проекти навчального закладу

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ


«Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної

майстерності, розвитку професійної компетентності та

підвищення якості навчально-виховного процессу».

Проект започатковано з нагоди 95-річчя від дня народження (26.09.1918р-1970) Василя Олександровича Сухомлинського, українського педагога, члена-кореспондента АШЇ РРФСР і АШЇ СРСР, заслуженого вчителя України, Героя Соціалістичної Праці, директора Павлиської середньої школи Кіровоградської області Важливою формою підвищення науково-методичного, фахового рівня є самоосвіта.

Педагогічна самоосвіта - це цілеспрямована і планомірна, безперервна і усвідомлена самостійна робота викладача, спрямована на підвищення своєї професійної кваліфікації протягом його педагогічної діяльності. Самоосвіта включає удосконалення теоретичної і практичної підготовки головна мета якої отримання якісного результату в навчально-виховному процесі учнів. 

В. Сухомлинський надавав перевагу самоосвіті перед іншими формами методичної роботи. Він писав: «Знання, добуті самоосвітою, дуже міцно зберігаються в пам'яті... У процесі самоосвіти формуються індивідуальні риси особистості, виробляється індивідуальний стиль розумової праці» [ т.4, С.261]. Великий педагог вважав, що удосконалення педагогічної майстерності - це передусім самоосвіта, особисті зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці. Без індивідуальної думки, без допитливого погляду на власну працю неможлива ніяка методична робота. Постійний перехід від організованої методичної роботи до самоосвіти, від обов'язкової до добровільної участі педагогів у підвищенні рівня професійної майстерності допоможуть сформувати сучасного педагога якому властиві інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, потреба в постійному саморозвитку, здатність генерувати нові перспективні педагогічні ідеї, та духовну культуру.

Якщо вчитель сам ставить перед собою цілі й організовує власну діяльність з їх досягнення, він свідомо керує своїм рухом, здійснює самоуправління, яке завжди спрямоване на його особистісний розвиток.

Самоосвіта - здобуття знань самостійним навчанням педагога.

Самооцінка - оцінка самого себе, своїх досягнень і недоліків.

Основні напрямки самоосвіти викладача (майстра виробничого навчання):

1.     Поглиблення науково-теоретичної підготовки за фахом;

2.     Психолого-педагогічна підготовка;

3.     Підвищення методичної майстерності;

4.     Поглиблення знань з теорії і практики виховання учнів;

5.     Оволодіння новими ІКТ та їх використання в навчально-виховному процесі.

Нові форми самоосвіти: участь в роботі громадських педагогічних (за фахом) бізнесових організацій, педагогічних проектах, різних відео конференціях , семінарах, форумах, регіональних, міжнародних конкурсах . Дистанційне навчання. Підвищення кваліфікації засобами педагогічних сайтів, Інтернет - видань. Реалізація власного проекту. Висвітлення власного творчого процесу в педагогічній пресі, ЗМІ. Створення педагогічного блогу засобами інтернету.

Тема проекту.

«Самоосвіта як форма неперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності в діяльності педагога »

Актуальність. 

 1. Формування нового педагога в умовах реформування та модернізації освітнього простору та процесу; впровадження Державної програми реформування ПТО в 2011-2015рр., Державних стандартів ПТО,ЗСО.
 2. Необхідність удосконалення методичної роботи освітнього закладу на основі проектування , діагностування, прогнозування , спостереження та спрямування на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагога, та розвиток творчого потенціалу педколективу в цілому.
 3. Формування педагогічного іміджу освітнього закладу щодо надання якісної професійної підготовки в освітньому просторі регіону.


Мета проекту. 

Удосконалення роботи методичних кабінетів ПТНЗ на основі проектування методичної роботи. Сформувати у педагогів поняття про самоосвіту як форму підвищення кваліфікації в міжатестаційний період, системне удосконалення та підвищення рівня професійної майстерності, усунення прогалин в знаннях з методики теоретичного та виробничого навчання .

Цілі проекту.

Активізувати цілеспрямовану роботу методичних кабінетів, методичних комісій ПТНЗ на отримання якісного результату навчально-виховного процесу засобами проектних підходів у організації самоосвіти педпрацівників.

Завдання проекту.

 • Реалізація   методу   проектування в методичній роботі з проблем самоосвіти викладачів (майстрів в/н.) ПТНЗ.
 • Вивчення стану самоосвіти в методичних комісіях за фахом.
 • Планування викладачами (майстрами в.н.)самоосвіти на навчальний рік.
 • Реалізація науково - методичного підходу в організації самоосвіти педагогів у міжатестаційний період.
 • Оволодіння сучасними формами та методами самоосвіти.
 • Формування творчого порт фоліо самоосвіти педагога
 • Презентація результатів (нового) роботи методистів ПТНЗ які реалізували   проект.
 • Висвітлення питань реалізації проекту на сайті ПТНЗ, в педагогічній мережі - Інтернет , ЗМІ, на власних сайтах, в методичних бюлетенях .

Очікувані результати.

 • Формування досвіду організації роботи методичних кабінетів на проектній основі з питань самоосвіти педагогічних працівників.

 • Виявлення та презентація нових підходів, ідей в роботі творчих методистів, педагогів, ППД на основі самоосвіти ;

 • Педагогічне рекламування ефективних форм самоосвіти .(Досвід !!!)

 • Вивчення досвіду використання засобів ІКТ в самоосвіті викладачів (майстрів виробничого навчання).

 • Підвищення професійної кваліфікації педагогів у міжатестаційний період та якості освітнього процесу в освітньому закладі.