Навчальна робота

Навчальна робота

dsc_0111.jpg

   Одним із  основних напрямів діяльності педагогічного колективу, який покликаний забезпечити високий рівень якості освіти, є навчальна робота головними завданнями та пріоритетними напрямками якої є забезпечення якісної повної загальної та професійної освіти, впровадження в освітній процес ефективних педагогічних технологій, підвищення професійної компетентності викладачів.  

dsc_0452.jpg

   Освітній процес у ВПУ № 17 – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

dsc_0986.jpg

   Для реалізації певних завдань та згідно з індивідуальними планами роботи викладачів вироблені основні напрямки роботи, сформовані методичні проблеми які узгоджені з методичною проблемою року, опрацьовані Закони України, документи урядового призначення та постанови про освіту, що характеризують риси сучасного етапу розвитку педагогічної науки, оновлення системи виховання.

dsc_0139.jpg

   З метою організації і забезпечення діяльності, координації структурних підрозділів, вивчення системи навчальної роботи в училищі, використання на практиці сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, розвитку ініціативи і творчості, новаторських пошуків викладачів, протягом навчального року проводяться заходи у рамках тижнів циклових та методичних комісій.

dsc_0136.jpg

    В училищі ведеться  робота по вдосконаленню матеріальної бази, технічних засобів навчання, комп’ютерних та мультимедійних технологій,  оформляються стенди; навчальні кабінети поповнюється  методичною літературою,  проводиться пропаганда новинок науково-педагогічної літератури, випускаються  інформаційно-методичні вісники з кращого досвіду роботи викладачів, проводяться виставки кращих методичних матеріалів; вивчається, узагальнюється та впроваджується кращий передовий педагогічний досвід викладачів по  цикловим комісіям.

dsc_0990.jpg

Освітній процес в ВПУ №17 включає:

- загальноосвітню підготовку;
- природничо-математичну підготовку;
- суспільно-гуманітарну підготовку; 
- фізичну підготовку;
- загально-професійну підготовку; 
- професійно-теоретичну підготовку;
- професійно-практичну підготовку.

Основні навчально-методичні документи з питань планування навчально-виробничого процесу в ВПУ №17:

- робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти; 
- робочі навчальні програми навчальних предметів і професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами; 
- поурочно-тематичні плани навчальних предметів; 
- перелік навчально-виробничих робіт з професії; 
- плани виробничого навчання навчальних груп; 
- плани навчально-виробничої діяльності; 
- плани занять (уроків); 
- розклад занять.