Моніторинг якості освіти

Навчальна робота

Моніторинг якості освіти

    Моніторинг реалізується за допомогою комплексу методів і чітко розроблених процедур. На відміну від контролю, який кожного року спрямовується на нові об'єкти, моніторинг спрямовується на одні й ті самі об'єкти й періодично повторюється.

    Наведені положення дозволяють визначити моніторинг як систему заходів щодо збору та аналізу інформації з метою вивчення та оцінки якості  підготовки і прийняття рішень про розвиток освітнього процесу на основі аналізу виявлених типових особливостей та тенденцій.

    Моніторинг пов'язаний:

 • з якістю освіти;
 • з управлінням якістю освіти;
 • з культурою оцінки;
 • з управлінськими рішеннями та стратегічним менеджментом.

    Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його процедур вимогам культури оцінки, яку характеризують:

 • наявність чітких критеріїв оцінки;
 • розроблені процедури оцінки;
 • наявність кваліфікованих експертів;
 • розроблені форми фіксації інформації в ході моніторингу;
 • розроблені часові характеристики оцінки;
 • зв'язок оцінки з системою прийняття управлінських рішень.

    Моніторинг є складовою управління якістю освіти. Управління якістю освіти - це система певних організаційних процедур, яка забезпечує якість всіх головних складових освітнього процесу - його цілей, змісту освіти, діяльності вчителів, діяльності здобувачів освіти, матеріальної бази, організації освітнього процесу, оцінки якості освіти.

    Моніторинг опосередковано та безпосередньо впливає на якість освіти. Опосередкований вплив пов'язаний з тим, що моніторинг забезпечує управління інформацією, необхідною для прийняття рішень, а безпосередній вплив здійснюють вже ці рішення. Безпосередній вплив забезпечують самі процедури моніторингу.

    Розглянуті особливості моніторингу, його місце в управлінській діяльності дозволяють визначити основні його напрямки:

 • моніторинг контексту освітнього процесу;
 • моніторинг ресурсів освітнього процесу;
 • моніторинг перебігу освітнього процесу;
 • моніторинг результатів освітнього процесу.

    Моніторинг контексту освітнього процесу передбачає відстеження головних соціальних чинників, які впливають на функціонування закладу освіти. Головними об'єктами моніторингу є: якість змісту освіти (перебіг процесу), виконання навчальних планів (перебіг процесу); якість діяльності викладачів (перебіг процесу); якість управління (перебіг процесу); якість матеріально-технічного забезпечення (ресурси процесу); якість засвоєння навчальних дисциплін (результати процесу); сформованість особистих якостей у випускників (результати процесу); діяльність випускників (результати процесу).

   Реалізація завдань моніторингу передбачає розробку його науково-практичних інструментів. Найбільш доцільними для вирішення завдань моніторингу є методи опитування, експертного оцінювання, спостереження, вивчення документації.

    Подальшої розробки потребують проблеми визначення суб'єктів моніторингової діяльності, обґрунтування теоретичних моделей змісту діяльності випускників закладів освіти, на які треба орієнтувати моніторинг, визначення шляхів реалізації висновків та рішень, розроблених в результаті моніторингу.

Нормативно-правова база з питань моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • Указ Президента України від 04.07.2005 №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
 • Указ Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»Указ Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»
 • Указ Президента від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 №1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 №289 «Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання»
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 №72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти РІSA-2018»


Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1404 "Про проведення в 2017 році II пілотного етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09. 2017 №1287 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 №1283 "Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07. 2017 №1103«Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04. 2017 №612 «Про проведення в 2017 році пілотного етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 №601 «Про проведення в 2017 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSA-2018 в Україні»SA-2018 в Україні»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2017 №100 «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSA-2018 в Україні»
 • Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 01.02.2017 № 17 «Про внесення змін до Умов участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання» (наказ від 26.11.2015 № 95)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12. 2016 №1693 «Деякі питання загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29.08.2016 №1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність" 
 • Наказ УЦОЯО від 22.09. 2016 року №163 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року»
 • Наказ УЦОЯО від 22.09. 2016 року №162 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08. 2016 року №1055 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07. 2016 року №889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07. 2016 року №888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 №149 "Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні"
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 №77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 №20 «Про внесення змін до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277 «Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання»
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1/9-535 щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

Звіт заступника директора з навчально-виробничої роботи про результати моніторингу якості освіти за 2021-2022 н.р.
Звіт заступника директора з навчальної роботи про результати моніторингу якості освіти за 2021-2022 н.р.
Звіт заступника директора з навчальної роботи про результати моніторингу якості освіти за І семестр 2018-2019 н.р.
Звіт заступника директора з навчальної роботи про результати моніторингу якості освіти за 2017-2018 н.р.
Звіт заступника директора з навчальної роботи про результати моніторингу якості освіти за І семестр 2017-2018 н.р.

Звіт заступника директора з навчальної роботи про результати моніторингу якості освіти за 2016-2017 н.р