Предметні гуртки

gur_mater.jpg

    Вище професійне училище № 17 особливу увагу приділяє розвитку гуртків. Участь в гуртках не тільки дисциплінує здобувачів освіти, а і піднімає у них почуття гідності, примушує краще вчитися і працювати.

    В закладах освіти профтехосвіти вже склалась певна система гурткової роботи, виховне значення якої величезне. До гурткової роботи залучаються всі бажаючі відповідно до їх інтересів. 

    Особливістю гурткової роботи в ЗП(ПТ)О є те, що учасниками гуртків стають діти, які ніколи в житті не співали, не танцювали, на сцені ніколи не стояли. І головною метою гурткової роботи в ЗП(ПТ)О є залучити здобувачів освіти до світу прекрасного, допомогти їм розкрити в собі таланти, про які вони навіть і не здогадувались, допомогти сформуватися особистостям. Складність для керівників гуртків полягає в тому, що наші діти не мають ніякої підготовки і займаються в гуртках 1-3 роки.

    З метою активізації гурткової роботи щорічно проводяться огляди технічної та декоративно-прикладної творчості, які проходять протягом всього навчального року. Вони наглядно демонструють наявність і якість гурткової роботи.

Графік

роботи предметних гуртків ВПУ № 17 в 2021-2022 н.р.  


№ п/п

П.І.П. відповідального викладача

Назва гуртка

№ кабінету

Засідання гуртка

  Час проведення  

 1.

  Калманов М.Й.

  "Дослідник"

71

 вівторок, п'ятниця

  1600-1700

 2.

  Козич М.М.

  "Цікаві факти про метали"

29

 третій вівторок місяця

  1600-1700

 3.

  Чорна Ю.С.

  "Математичне моделювання"

26

 другий понеділок місяця

  1430-1700

 4.

  Лимар Т.О.

  "У світі чарівних звуків та слів"

39

 другий понеділок місяця 

  1530-1630

 5.

  Верещак І.М.

  "Дивослово"

28

 кожний вівторок і п'ятниця першого і останнього тижня місяця

  1530-1630

 6.

  Нікітенко Л.О. 

  "Верстатник "

31

 друга середа

  1540-1640

 7.

  Галаницька О.О.

  "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Клуб проектної діяльності."

4

 вівторок

  1600-1700

 8.

  П'ятковська О.С.

  "Ерудит"

27

 вівторок

  1530-1630

 9.

  Угріна Ю.В.

  "Бухгалтер початківець"

36

 середа

  1600-1700

 10.

  Яцура В.В.

  "Метеорологія і кліматологія"

67

 четвертий вівторок місяця

  1530-1630

 11.

  Додух А.В.

  "Охорона праці"

91

 кожен 3 вівторок місяця

  1600-1700

 12.

  Алєксєєнко В.С.

  "Юний історик"

59

 остання п'ятниця кожного місяця

  1500-1600

 13.

  Поляков О.Д.

  "Влучний стрілець"

41

 вівторок

  1600-1700

 14.

  Шумська О.Ю.

  Вишнівецька А.М.

  "Everyday English"

76

 понеділок

  1600-1700

 15.

  Грабар А.О.

  "Сучасний майстерок"

1

 понеділок

  1545–1645

 16.

      

79

 середа

  1600-1700

 17.

  Бершадська Г.П.

  "Ізометрія"

42

 кожний I вівторок місяця

  1530-1630

 18.

  Ісаєва Г.О.

  "Цікава хімія"

58

 середа

  1600-1700

 19.

  Зайко А.В.

  "Квант"

68

 п’ятниця

  1600-1700

 20.

  Орлик А.Г.

  "Мікроскоп"

57

 вівторок

  1600-1700

 21.

  Бахтіаров С.В.

  "Libertas"

70

 вівторок

  1600-1700

 22.

      

36

 другий вівторок місяця

  1500-1600

 23.

  Грунтковська Ю.В.

  "M. E. DOС"

37

 перша середа місяця

  1500-1600

 24.

  Колінько Ю.О.

  "105 клавіша"

21

 четвер

 1500-1600

 25.

 

  "Девайс"

3

 вівторок

 1600-1700

 26.

 Косенко О.Ф.

  "Кращі кондитери"

2

 п’ятниця

 1545–1645

 27. 

 Заяц О.В.

  "Літературна вітальня"

69

 другий понеділок місяця 

 1540–1640

Гурток «Дослідник»

    Мета гурткової роботи – активізація ппошукової активності здобувачів освіти, Спрямування винайденної інформації на розвиток власного технологічного розвитку, уміння працювати в команді на певний результат, вміння публічно викладати свою думку, діскутувати.

    Виробнича група гуртку вивчає необхідність в наочних приладдях та виконує практично стенди та наочність для майстерень та кабінетів, задіяних в підготовці слюсарних професій.

    Підготовка та проведення Щорічної учнівсько – викладацької науково – практичної коференції з проблем автомобільного транспорту, екології, енергетики та суспільства.

kalmanov1.jpgkalmanov.jpgIMG_4723.JPG

Рисунок1.jpgРисунок2.jpg


керівник гуртка Калманов М.Й.

кабінет №71

Гурток «Цікаві факти про метали»

       Ні для кого не таємниця, що в нашому житті є багато різних металевих предметів, без яких нам було б значно складніше жити, але ми дуже мало знаємо про унікальні властивості деяких з цих металів. На засіданнях гуртка розглядаються цікаві факти про різноманітні метали та сплави щоб  удосконалити знання теоретичного матеріалу та  отримати  нову, додаткову  інформацію про їх значення та використання.  

         Мета роботи гуртка полягає  в  тому,  щоб  створити умови, при яких здобувачі освіти:

-  самостійно і охоче здобувають відсутні знання з різних джерел;
-    вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; 

- набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах;
-    розвивають в собі дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, збору інформації, спостереження, аналізу, побудови гіпотез, узагальнення);
-     розвивають системне мислення.

         Здобувачі освіти представляють результати своєї діяльності у вигляді  плакатів або презентації. Часто це відбувається в актовому залі, перед дуже великою аудиторією,  що ще більш підсилює позитивну мотивацію та соціальний досвід  членів гуртка. Все це розвиває особистісний  потенціал здобувача освіти, сприяє формуванню творчої особистості, посилює мотивацію до навчання, інтерес до професії.

     IMG20211224100732.jpg  

керівник гуртка Козич М.М.

кабінет №29

Гурток математики «Математичне моделювання»

Основні питання гуртка:

- сутність і завдання математичного моделювання;

- роль математичного моделювання в успішному опануванні робітничої професії;

- методика формування творчих умінь здобувачів освіти ВПУ №17;

- розвиток професійно важливих якостей і властивостей особистості в процесі розв’язування прикладних задач та завдань.

Роль математичного моделювання в успішному опануванні робітничої професії

Математи́чне моделюва́ння  — метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.

Математичне моделювання застосовують всі природничі і суспільні науки, що використовують математичний апарат для одержання спрощеного опису реальності за допомогою математичних понять. 

Мета. Оволодіти основними математичними компетенціями:

1.     Уміння розв'язувати типові математичні задачі.

Напрями набуття:

·                     використовувати на практиці алгоритм розв'язування типових задач;

·                     уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до типових; уміти розпізнавати типову задачу або зводити її до типової;

2.     Володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень.

Напрями набуття:

·                     володіти і використовувати на практиці понятійний апарат дедуктивних теорій;

·                     відтворювати дедуктивні доведення теорем та доведення правильності процедур розв'язань типових задач;

·                     здійснювати дедуктивні обґрунтування правильності розв'язання задач та шукати логічні помилки;

·                     використовувати математичну та логічну символіку на практиці.

3.     Володіння методами дослідження практичних і прикладних задач математичними методами.

Напрями набуття:

·                     формулювати математичні задачі;

·                     будувати аналітичні моделі задач;

·                     висовувати та перевіряти справедливість гіпотез сприаючись на відомі методи або власний досвід;

·                     інтерпретувати результати, отримані формальними методами;

·                     систематизувати отримані результати.

4.     Уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв'язання практичних та прикладних задач.

Необхідна для:

·                     аналізування ефективності розв'язання задач математичними методами;

·                     рефлексії власного досвіду розв'язування задач та подолання перешкод.

Ключові компетентності

Форми роботи на заняттях уртка

Соціальна і громадська компетентності

Завдання, які передбачають для здобувачів освіти самостійний пошук розв'язку. Надання здобувачам освіти можливості обрання варіанту завдання чи шляху його розв'язання. Використання самооцінки та взаємооцінки. Розв'язання задач різними способами для визначення раціонального шляху розв'язання. Залучення здобувачів освіти до роботи в групах. Практикування доручень учням. Залучення до планування та проведення позакласних заходів та предметних тижнів

Політкультурна компетентність

Використання інформації з історії математичних відкриттів

Використання художньої літератури в математиці. Розв'язання задач історико-культурного та екологічного змісту. Наголошення на внеску в розвиток українських математиків та зарубіжних. Виховання учнів на прикладі життєвого досвіду та творчого шляху відомих математиків

Комунікативна компетентність

Розвивати вміння учнів висловлювати власну точку зору

Вироблення в учнів правильної вимови математичних термінів. Залучати учнів до пояснення своїх дій і звертати увагу на зв'язність мовлення. Застосовувати взаємоопитування та взаємоперевірку з подальшим коментуванням. Організація групової роботи.

Інформаційна компетентність

Залучення додаткової інформації. Активна співпраця з предметом  інформатики. Використання та складання таблиць та схем. Випуск стіннівок.

Уміння вчитися впродовж життя

Написання рефератів, повідомлень, тощо. Використання випереджальних завдань.

Підприємницька компетентність

Складання проектів. Розв'язування задач на відсотки. Використання інтерактивних методів .

Екогологічна грамотність і здорове життя

Розв'язування текстових задач пов'язані з навколишнім середовищем (рух, відсоткові обчислення чинників ризику, математична статистика тощо). Забезпечення санітарно-гігієнічних норм

04.jpg                                                                                                01.jpg

керівник гуртка Чорна Ю.С. 

кабінет №26

               

Гурток української мови «У світі чарівних звуків та слів»

     Гурток спрямований на розширення та поглиблення знань здобувачів освіти з української мови, показ багатства та образність слова, збагачення та чистоту мовлення, розвиток логічного мислення та творчу активність. Завдяки гуртку здобувачі освіти можуть розкрити в собі освіченість та патріотизм, виявити любов до рідної мови й бажання її вивчати, досліджувати. А вміння комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, допомагає здобувачам освіти оволодіти мовою професії на практиці. Ми маємо за мету виховувати висококультурних й освітчених патріотів України, любов до рідної мови, бажання її вивчати та досліджувати.

ФотоФотоФотоIMG_20171031_141515

керівник гуртка Лимар Т.О.
 

кабінет №39 


Гурток «Бухгалтер початківець»

«Ми маємо справу з найскладнішим, безцінним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, цивільне і інтелектуальне обличчя, його місце і роль в житті, його щастя».

В.О.Сухомлинський

Мета поза аудиторної роботи здобувачів освіти:

·        розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності здобувачів освіти;

·        формування у здобувачів освіти потреби безперервного самостійного поповнення знань;

·        закріплення, збагачення і поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці.

 Мета гурткової роботи:

·        розширення і поглиблення бази знань;

·        розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;

·        формування практичних умінь і навичок.

  Завдання гурткової роботи:

·        створення умов для творчого розвитку та самовираження здобувачів освіти;

·        організація змістовного дозвілля здобувачів освіти;

·        впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;

·        створення системи роботи з обдарованими здобувачами освіти.

IMG-fe15f458c0992b35c2416ad108b93a33-V.jpg  IMG-d3f9eecf91cc36474d85ec930e27d5c4-V.jpg

IMG-3b50e13bc29288dc5793dc0d0d59b757-V.jpg  IMG-1c81060981f10238639750a41b977c92-V.jpg

керівник гуртка Угріна Ю.В.

кабінет №36Гурток інформатики «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»

    Метою гуртка є формування в здобувачів освіти цілісного уявлення у глобальному інформаційному просторі і принципах отримання інформації, а також створення власних інформаційних ресурсів на основі вивчених додатків пакету MS Oficce.

     Зміст роботигуртка полягає в обговоренні тем згідно плану роботи гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.   

Фото-гурток-2.jpgФото-гурток-1.jpg

керівник гуртка Галаницька О.О.

кабінет № 4


Гурток економіки «Верстатник»

План роботи гуртка:

Заняття №1

1. Організаційні запитання

2. Ознайомлення з змістом роботи гуртка.

Вибір активу гуртка

Заняття №2  

1. Історія токарного верстата.

2. Сучасні металорізальні верстати. 

Заняття № 3.

Різальний інструмент.Матеріали для виготовлення ріжучих інструментів

Заняття № 4 

1. Технологія виготовлення деталей машин. 

2. Розрахунки режимів різання із застосуванням комп’ютерних технологій

Заняття № 5.

Розрахунки  режимів різання за імперичними формулами на токарних верстатах

Заняття № 6. 

Розрахунки  режимів різання за імперичними формулами на фрезерних верстатах

Заняття № 7. 

Розрахунки  режимів різання за імперичними формулами на свердлильних верстатах

02.jpg   01.jpg

керівник гуртка Нікітенко Л.О.

кабінет № 31


Гурток економіки «Ерудит»

Знання політекономії –

першооснова вмілого

керівництва державою

Марк Твен.

Опанування економічними знаннями має значну практичну цінність, незалежно від того, збираєтесь Ви зайнятись бізнесом, плануєте зробити політичну кар'єру або просто мрієш реалізувати себе у певній діяльності. Адже усі ми повсякчас і за різних умов стаємо учасниками економічних відносин. На засіданнях гуртка «Юний економіст» ми спілкуємось, вивчаємо економічні явища і процеси, без розуміння яких жодна людина не може вважати себе сучасною і досвідченою.

Мета гуртка:

-          виховати в здобувачів освіти інтерес та поваги до обраної ними професії;

-          розвиватитворче мислення таформувати світогляд цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо, навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами тощо,

-          засвоювати фундаментальні знання про економічне життя суспільства, відображені у основних економічних категоріях, законах, закономірностях;

-          формувати навички самостійної роботи при виконанні практичних завдань з економіки, узагальнювати одержані результати та застосовувати їх у життєвих ситуаціях;

Зміст роботи: обговорення тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

3.jpg2.jpg

1.jpg4.jpg


  керівник гуртка П'ятковська О.С.

  кабінет №27

 

Гурток електротехніки «ЕЛЕКТРОН»

      Одним із важливих засобів підвищення якості підготовки спеціалістів енергетичної галузі є розуміння ролі і значення електроенергії у суспільстві.

Мета нашого гуртка: надання здобувачам освіти понять  про використання, споживання електричної енергії в усіх галузях, та її економічне використання. Ознайомлення здобувачів освіти з принципом роботи радіо електричних приладів, будовою радіоелементів і схем. На занятях  здобувачі  освіти оволодівають знаннями з радіоелектронного конструювання, займаються пошуковою, конструкторською, винахідницькою, дослідницькою та експериментальною діяльністю. 

1640247327051.jpg   1640247327055.jpg   1640247327071.jpg

1640247327076.jpg   1640247327086.jpg

Керівник гуртка Ляшко Т.В.

Кабінет № 74


Гурток «Метеорологія та кліматологія»

Тема і зміст:

1. Метеорологія – наука про атмосферу. Розвиток наукової методики вивчення атмосфери.

2. Повітряні маси та атмосферні фронти.

3. Гідрометслужба та її завдання. Всесвітня метеорологічна організація.

4. Сучасні методи дослідження атмосфери.

5. Сонячна енергія як основне джерело розвитку атмосферних процесів.

6. Кругообіг води в географічній оболонці.

7. Процеси опадоутворення.

8. Загальна циркуляція атмосфери та механізми її утворення.

9. Основи науково-дослідницької діяльності.

IMG-d88a615c9a421ef3882d34506c23b1cf-V.jpg   IMG-8ae299def2292b5245f62936c82a50df-V.jpg   IMG-86149c4ce641a8cadc6649eeacabc686-V.jpg

Керівник гуртка Яцура В.В.

Кабінет № 67

Гурток «Охорона праці»

Dod.jpg

     

Девіз гуртка:

"З любові до річної професії. Не можна

любити того, чого не знаєш." 

М. Стельмах

Мета нашого гуртка виховати у членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку охорони праці, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою. Зміст роботи гуртка полягає у обговоренні тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

01.jpg  02.jpg  03.jpg

Керівник гуртка Додух А.В.

Кабінет № 91


Гурток «Юний історик»

   Якщо Вас цікавить історія і Ви хочете розширити і поглибити свої знання, отримати навички дослідницької роботи - займайтеся в історичному гуртку »Юний історик». Робота гуртка спрямована на всебічний розвиток особистості її нахилів і талантів; підвищення інтересу до історії, її ролі в процесі розвитку людської цивілізації; розвиток умінь самостійно організовувати навчальну роботу; виховувати повагу до власної історії, любові до рідного краю, дух патріотизму, національної самосвідомості та гідності. Формування  та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким фахом, про принципи взаємодії людини та держави, людини та суспільства та  надбання практичних навичок і  застосування отриманих знань у реальному житті.

01.jpg   02.jpg   003.jpg

Керівник гуртка Алєксєєнко В.С.

Кабінет № 59


Гурток «Зварювання понад усе»

    Мета нашого гуртка виховати у членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку зварювальної діяльності, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою. Зміст роботи гуртка полягає у обговоренні тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

onishenko 1.jpg

onishenko.jpg

 Vas3.jpg
Vas4.jpg 
Vas5.jpg

Керівник гуртка Онищенко Н.В.

Кабінет № 73Гурток "Сучасний майстерок»

      «Людина завжди навчається добре

лише у тих, кого любить!»

Йоган Гёте.

    Мета гуртка: виховати в членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку сучасного обладнання, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою.

    Зміст роботи: обговорення тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

Фото-гурток-1_1.jpg

Керівник гуртка Грабар А.О.

Кабінет № 1

Гурток  «Електрик» 

    Мета роботи предметного гуртка: удосконалювати рівень знань теоретичного матеріалу з спецпредметів електротехнічного напрямку, уміння використовувати отримані знання в своїй майбутній професії; виховувати моральні якості здобувачів освіти, як особистостей; дисципліни, сумлінності, відповідальності, враховуючи високий рівень небезпеки в роботі з електроустаткуванням;  розвивати раціональне мислення, пізнавальну активність та самостійність, увагу, спостережливість, тощо.

    Робота гуртка охоплює три напрямки: науково – дослідницький, розвиток творчих здібностей, уміння самореалізації. IMG_20171027_080533 cайт.jpgIMG_20171027_080601 сайт.jpg      

Керівник гуртка Харкута Ю.К.

Кабінет № 79

Гурток «Ізометрія»

    Мета роботи предметного гуртка: удосконалювати рівень знань теоретичного матеріалу, уміння використовувати отримані знання за призначенням;виховувати моральні якості здобувачів освіти як особистостей; дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціатив; розвивати раціональне мислення, пізнавальну активність та самостійність, увагу, спостережливість, тощо.

    Робота гуртка охоплює три напрямки: науково – дослідницький, розвиток творчих здібностей, уміння самореалізації.

0-02-0a-c19e08ba6a7d2dab7ad461f42e3bb9afe3120bca44965ae1f2a20c2769bda89f_af528e5f.jpg

0-02-05-653e2c3fd9d52341b8e3c2c566373757a5cc94d6f2d04afbd056eaa80684b5de_767c97a2.jpg

Керівник гуртка Бершадська Г.П.

Кабінет № 42


Гурток фізики «Everyday English»

Гурток англійської мови — це доступна добровільна навчально-виховна структурна одиниця в системі освіти, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб. Це додаткова допоміжна форма вивчення іноземної мови.

    Своєю діяльністю він забезпечує естетичне виховання здобувачів освіти, їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до професійної та громадської діяльності, організацію змістовного дозвілля.

    Навчання іноземної мови   слід розглядати як спеціальний курс, який допоможе вирішити такі питання:

• допомагати здобувачам освіти, які мають проблеми у вивченні основного курсу;

• поглиблювати та розширювати навчальний матеріал основного курсу;

• розширювати світогляд здобувачів освіти;

• розвивати творчі здібності, самостійність, естетичні смаки;

• виховувати любов і повагу до людей рідного краю та країни, якої вивчається.

     Програма гуртка іноземної мови передбачає розширення та поглиблення знань здобувачів освіти з англійської мови. Програма складається з 41 уроку. Тематика розділів відповідає тематиці спілкування відповідно до сфер спілкування, зазначених у чинній програмі. Кожна з тем передбачає надання здобувачам освіти певної інформації з пошуковим завданням, творче її опрацювання у рольових іграх, дискусіях, індивідуальній та груповій проектній роботі.

Мета й завдання навчання

    Вивчення англійської мови в гуртку сприяє повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної сфер.

    Навчання іноземної мови має забезпечити реалізацію таких цілей:

• практичних;

• освітніх;

• розвивальних;

• виховних.

03.png   01.png   

02.png   04.png

Керівники гуртка Шумська О.Ю.

Вишнівецька А.М.

Кабінет № 67


Гурток фізики «Цікава хімія»

«Якісна освіта-запорука успіху в житті!»

Мета гуртка: є формування в учнів цілісного уявлення про увесь світ хімії та як її можна використовувати в повсякденному житті та для його полегшення..

Зміст роботи: обговорення тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу.

Тематика гуртка:

Відтворення  дослідів алхіміків.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді реферату

Як виникли назви хімічних елементів.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді «історичного дерева»

Використання Реагентів для створення декоративної косметики.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді збірки відеороликів

Використання реагентів для створення декоративної косметики.

Інформація викладача

1)       Доповіді учнів

2)       Оформлення матеріалу у вигляді презентації

Огляд хімічних можливостей.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді каталогу

Підготовка матеріалу для створення чистої косметики.

1 )       Інформація викладача

2 )       Доповіді учнів

3 )       Оформлення матеріалу у вигляді презентації

Створення хімічної райдуги.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді інформаційних таблиць

Цікаве про використання хімії в в історії людства

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді відеопрезентації

Отримання срібної амальгами.

1)       Інформація викладача

2)       Доповіді учнів

3)       Оформлення матеріалу у вигляді порівняльної таблиці

04.png   06.png

02.jpg   03.png  

Керівник гуртка Ісаєва Г.О.

Кабінет № 58


Гурток фізики «Квант»

    Мета гуртка: виховати в членів гуртка інтересу та любові до предмету фізики та астрономіі,для формування науковоі картини світу,світогляду людини,іі філософіі розвинути творче мислення в напрямкуобраної ними професії, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою.
20171026_092920.jpg20171026_093156.jpg 

Керівник гуртка Зайко А.В.

Кабінет № 59


Гурток «Мікроскоп»

Є в світі ненасиченність сполук,
Коли зв язки аж рвуться від напруги,
Й енергія стріляє, наче лук,
Який потрапив у спритні й дужі руки.

    Мета гуртка: виховати в членів гуртка інтересу та любові до предмету біології, ознайомити здобувачів освіти з красою рідного краю, творче мислення в напрямку екологічної діяльності, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення задач пов язаних з використанням природних ресурсів та користування спеціальною літературою.

    Зміст роботи: обговорення тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, робота з мікроскопом, виготовлення таблиць, каталогів та збірок по обраному матеріалу, виступ з різним матеріалом в інших навчальних групах.

DSC_0059.JPG                      IMG20211221140522.jpg                          Орлик

Керівник гуртка Орлик А.Г.

Кабінет № 57 


Гурток «Libertas»

   

Сьогодні у молодіжному середовищі виникає величезний практичний інтерес до права і правових інститутів, змінюється ставлення до права як механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів у сучасному світі, право набуває конкретних рис і значення для кожного.

Бахтіаров С.В.

Мета діяльності гуртка:

Цілеспрямована робота з формування високого рівня правосвідомості та правової культури учнів та студентів, поширення правових знань та правової інформації.

Головні завдання гуртка:

1. Формування правової свідомості здобувачі освіти, яка є головним фактором, що визначає особливості поведінки особистості;

2. Виховання поваги до держави й права;

3. Вироблення в здобувачів освіти умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм;

4. Формування в здобувачів освіти активної позиції в правовій сфері, що має виявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень, прагненні боротися з цим явищем;

5. Підвищення юридичної обізнаності здобувачів освіти, інформування з актуальних питань права та законодавства в охороні здоров'я.
IMG_0804.JPGIMG_0803.JPG
IMG_0799.JPG

Керівник гуртка Бахтіаров С.В.

Кабінет № 70 


Гурток комп’ютерної грамотності « MEDOС»

Впровадження сучасних інформаційних технологій у освітній процес вимагає від здобувачів освіти додаткових знань комп’ютерної техніки, вмінь користуватись комп’ютером при виконані завдань, розвивати власні творчі здібності, сприяє вибору здобувачами освіти майбутньої професії.

У закладі освіти створено умови для поглиблення і удосконалення рівня знань з інформаційних технологій, що сприяє участі вихованців у різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Метою гуртка є формування компетентності особистості у процесі опанування операційної системи Windows та прикладних програм Microsoft Office.

Основні завдання полягають:

1.       Пізнавальна компетентність, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію, будову персональних комп’ютерів, функції складових комп’ютерів, принципи роботи в операційній системі Windows та її настроювання, використання текстового редактору Word для розробки текстових документів та Web-сторінок.

2.     Практична компетентність, яка полягає у використанні прикладних програм Microsoft Office при розв’язанні конкретних задач з математики, фізики, економіки,   мистецтва   та   інших сфер   діяльності людини,   сприяє формуванню вмінь роботи в графічних редакторах, розробці презентацій в Power Point та електронних таблиць Excel, створення баз даних в системі управління базами даних Access, а також використання прикладних програм.

3. Творча компетентність, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності.

оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в здобувачів освіти здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя.

4. Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток    позитивних     якостей     емоційно-вольової    сфери     особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Робота гуртка складається з двох етапів: теоретичного та практичного. На теоретичному етапі визначаються основні напрямки роботи, тема та мета виготовлення того чи іншого об’єкту, збір інформації про об’єкт (його призначення, будову, застосування). Підбір та вивчення інформації вимагає більш глибоких знань з таких предметів Інформатика, Інформаційні технології, Технології комп’ютерної обробки інформації.

DSC_0388.JPG 

DSC_0385.JPG

DSC_0386.JPG

DSC_0393.JPG

Керівник гуртка Грунтковська Ю.В.

Кабінет № 37


Гурток "Кращі кондитери"

   Мета гуртка: виховати в членів гуртка інтересу та любові до обраної ними професії, розвинути творче мислення в напрямку сучасних технологій кондитерського виробництва, закріпити у гуртківців навики творчого підходу до вирішення технологічних задач та користування технічною літературою.

   Зміст роботи: обговорення тем згідно плану гуртка, оформлення презентацій та відео журналу згідно обраних тем, розробка схем, таблиць, технологічних карт по обраному матеріалу.

DSC02887.JPG

DSC02892.JPG

Керівник гуртка Косенко О.Ф.

Кабінет № 2


Гурток "Дивослово"

  

      Гурток «Дивослово» планує об’єднати навколо себе творчо обдаровану учнівську молодь, яка цікавиться українською мовою та літературою і прагне творчо працювати в цьому напрямку. Оскільки здобувачі освіти училища мають бути людьми творчими, тому саме цей гурток допоможе їм краще розкритися.

У кожній дитині закладені величезний творчий потенціал, і щоб їх розвинути його, треба, якомога раніше залучити дітей до літературної творчості, дослідження. Захоплення літературою, історією рідного краю, письменниками ХХ ст., бажання дізнатися якомога більше, спробувати самому створити художній твір, сприяють розширенню кругозору, кращому засвоєнню предмета, розвивають творче мислення.

Метою гуртка є:

-  виявити талановитих здобувачів освіти;

 - розвивати творчі здібності здобувачів освіти, самостійну творчу діяльність;

- формуватиу здобувачів освіти мовні та літературні знання, готовність до творчої і дослідницькоїдіяльності;

- сприяти самореалізації творчих здібностей дитини, розкривати її чарівний світ духовного слова;

- розвивати навички порівняння, стилістичного аналізу, судження та оцінки;

- формувати бажання читати літературні твори;

- розвивати основи ораторського мистецтва у здобувачів освіти, творчу особистість.

Завдання гуртка:

1. Виховувати любов до рідної мови та культури українського народу.

2. На основі вивчення кращих зразків української та світової літератури формувати у здобувачів освіти естетичні смаки, національну свідомість.

3. Розвивати творчі здібності здобувачів освіти.

4. Через словесну творчість виховувати здобувачів освіти.

5. Учити сценічній майстерності.

6. Знайомити з творчістю майстрів художнього слова.

7. Орієнтувати на пізнання глибших знань в області літератури.

8. Пробудити інтерес до літературної творчості.

Спрямованість гуртка:

-          художньо-естетична;

-          культурологічна;

-          патріотична.

Використовуються наступні форми роботи:

- індивідуальна робота;

- груповізаняття;

- дослідження;

- конкурси;

- виставки;

- бесіди;

- екскурсії;

- ігри;

- випуск газет.


01.png  07.jpg  06.jpg

03.jpg  05.jpg  08.jpg

04.jpg  02.jpg

Керівник гуртка Верещак І.М.

Кабінет № 69

  Бухгалтер початківець