Про засідання педагогічної ради, яке відбудеться 28.01.2021 р.

Про засідання педагогічної ради, яке відбудеться 28.01.2021 р.

25.01.2021

Про засідання педагогічної ради, яке відбудеться 28.01.2021 р.

З метою якісного проведення 28.01.2021 р. засідання педагогічної ради всі виступаючі надали на обговорення свої доповіді.
Заступник директора з НВР - Костіна Т.Ю. (презентація)
Заступник директора з НР - Псарьова Н.М. (звіт)
Заступник директора з ВР - Лук'яненко В.П. (презентація)
Завідуюча інформаційно-методичним центром - Калина Н.В. (презентація)
Керівник фізичного виховання - Ільченко В.В.(презентація)
Інженер з охорони праці - Харкута Ю.К. (презентація)
Старші майстри:
- підрозділ компютерних технологій та економіки - Терентьєв О.М. (презентація)
- непромисловий підрозділ - Шутова В.М. (презентація)
- електротехнічний підрозділ - Бернєвек Г.В. (презентація)
- машинобудівний підрозділ - Лукін Р.В. (презентація)
Голови циклових та методичних комісій:
- методична комісія суспільствознавства - П'ятковска О.С. (презентація)
- циклова комісія бухгалтерського обліку - Угріна Ю.В. (презентація)