08.03.2023 Четверте засідання атестаційної комісії

08.03.2023 Четверте засідання атестаційної комісії

08.03.2023 Четверте засідання атестаційної комісії 08.03.2023

08.03.2023 Четверте засідання атестаційної комісії

08.03.2023 р. пройшло четверте засідання атестаційної комісії ВПУ№17.
Члени комісії:
ТЕРЕНТЬЄВ Микола - директор ВПУ№17, голова комісії;
КОСТІНА Тетяна - заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник 
                                голови комісії;
ТАТАРИНЦЕВА Олена - інспектор с кадрів, секретар комісії;
ЛУК`ЯНЕНКО Володимир - заступник директора з навчально-виховної роботи;
МАКАШОВА Ірина - голова профспілкового комітету ВПУ№17;
ТЕРЕНТЬЄВ Олександр - старший майстер;
МАКАРЕНКО Маргарита - майстер виробничого навчання;
ОРЛИК Анатолій - в.о.заступника директора з навчальної роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд членами атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у межатестаційний період: оцінка виконання посадових обов`язків, відомості про професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініциативність, морально-психологічні якості тощо.
Заслуховування відомостей про усунення недоліків та виконання рекомендацій членів атестаційної комісії.