Калманов Михайло Йосипович

Калманов Михайло Йосипович

Калманов Михайло Йосипович

ВПУ 17

Посада:  Викладач професійно-теоретичної підготовки
Освіта:  Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут
Педагогічне звання:  викладач-методист
Категорія:  спеціаліст вищої категорії
Педагогічній стаж:  23 роки
День народження:  23 Травня

Інформація

Працює над проблемою: «Активізація пізнавальної активності учнів на основі новітніх підходів в організації навчально – виховного процесу». Активно використовує в роботі інтерактивні форми навчання, досконало використовує технічні засоби навчання, якими повністю забезпечений кабінет. Працює з освітніми онлайн - інтернет – ресурсами. 

В рамках роботи над проектом «Самосвіта як основний фактор удосконалення навчально – виховного процесу в ПТНЗ» приймав участь у Шостій Всеукраїнській науково – практичній інтернет – конференції «Інноваційна професійно – технічна освіта: «Пошуки шляхів оновлення», брав участь у науково – практичному семінарі «Інноваційна діяльність педагогів профтехосвіти». 

Протягом п’яти років є автором проекту та організатором п’яти щорічних учнівсько - викладацьких науково - практичних конференцій з проблем суспільства, економіки, альтернативної енергетики та автотранспорту в яких приймають учні, студенти та викладачі профільних навчальних закладів професійної та вищої школи.