Харкута Юрій Кузьмич

Харкута Юрій Кузьмич

Харкута Юрій Кузьмич

ВПУ 17

Посада:  Інженер з охорони праці, викладач ПТП
Освіта:  Національний гірничий університет
Педагогічне звання:  викладач-методист
Категорія:  спеціаліст вищої категорії
Педагогічній стаж:  29 р
День народження:  24 Листопада

Інформація

Харкута Юрій Кузьмич почав працювати в ВПУ-17 з червня 2008 року майстром виробничого навчання, також викладає такі предмети як «Електробезпека», «Електропостачання підприємств та цивільних споруд», «Електричні машини» тощо.

            У 1992 році отримав вищу освіту у Дніпропетровському гірничому інституті за напрямком підготовки «Електропостачання» і здобув кваліфікацію інженера-електрика.

            Службові обов’язки  виконує сумлінно.  Має достатній професійний рівень з питань спеціальних електротехнічних дисциплін, досвід роботи на виробництві.

            З повагою ставиться до працівників та учнів училища. Завжди ввічливий, стриманий, відповідальний та сумлінно ставиться до громадських доручень.

            Приймав безпосередню участь в підготовці акредитаційної справи та проведенні акредитаційної експертизи з спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

            Постійно працює над комплексно-методичним забезпеченням електромонтажної майстерні, ним розроблені тестові завдання, які успішно використовуються при проведенні перевірочних робіт на виробничому навчанні, розроблений план уроку по проведенню перевірочних робіт на другому курсі для професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Для якісного проведення уроків теоретичного навчання розроблено та виготовлено ряд стендів, які успішно використовуються в навчальному процесі.

             На достатньому методичному рівні проводить уроки теоретичного навчання, використовуючи як традиційні так і нетрадиційні методи і форми роботи з учнями.

             Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, особистим прикладом виховує у них повагу до обраної професії. Велику увагу приділяє виховній роботі, формуванню у учнів високої моральності, громадянської позиції.