Мішенкова Лідія Миколаївна

Мішенкова Лідія Миколаївна

Мішенкова Лідія Миколаївна

ВПУ 17

Посада:  Керівник гуртка
Освіта:  Дніпропетровський державний університет
Педагогічній стаж:  50 р
День народження:  4 Вересня

Інформація

    Мішенкова Л.М працює в ВПУ-17 з 1977 викладачем математики. Лідія Миколаївна-викладач вищої категорії, педагог творчий,з широким світоглядом,з творчим підходом до роботи,постійно працює над підвищенням свого професійного і культурного рівня.

    Мішенкова Л.М на посаді викладача-методиста досягла високих результатів в професійній підготовці,в вихованні та навчанні учнів. На свої уроках Лідія Миколаївна використовує найбільш активні форми та методи, втілює в учбовий процес нові нестандартні прийоми, велику увагу приділяє професійній направленості та індивідуальному підходу в навчанні. Уроки завжди досконало продумані з високим рівнем методичного забезпечення, з професійною спрямованістю.

    Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Вже багато років Лідія Миколаївна викладає «Вищу математику» в групах, де готують молодших спеціалістів. Враховуючи характер підготовки спеціалістів та практичну направленість знань з математики особливу увагу звертає на зв’язки її в процесі викладання зі спеціальними предметами та зв'язок з технічною творчістю студентів, з вивченням програмного матеріалу, виконанням різноманітних практичних робіт. Задачі практичного змісту частіше розв’язуються на узагальнюючих уроках та уроках семінарах. Провела відкриті уроки з залученням студентів до розроблення презентацій,самостійному складанню задач, підбором матеріалу з історії та прикладів використання математичних закономірностей на виробництві та виробничій діяльності.

    З метою впровадження інноваційних технологій Лідія Миколаївна прийняла участь в конкурсі методичних розробок в номінації «Інноватика з впровадження ІКТ в навчальний процес» з темою «Методика створення педагогічного програмного засобу для тестування при вивченні розділів з предмету «Вища математика»».

    З метою залучення учнів до розвитку особистості, розвитку творчого мислення та всебічного розвитку Лідія Миколаївна кожен рік проводить інтелектуальні ігри в тиждень математики, з групами в яких викладає.

     Починаючи з 2017 року розпочала роботу над створенням училищного музею історії розвитку навчального закладу. З метою розвитку особистості, був створений гурток "Юні музеєзнавці: історія навчального закладу та рідного краю", до якого залучаються учні навчального закладу.