Верещак Ірина Миколаївна

Верещак  Ірина Миколаївна

Верещак Ірина Миколаївна

ВПУ 17

Посада:  Викладач зарубіжної літератури
Освіта:  Дніпропетровський національний університет ім.. О.Гончара
Категорія:  спеціаліст вищої категорії
Педагогічній стаж:  13 pоків
День народження:  14 Травня

Інформація

Педагогічне кредо «Вік живи – вік навчайся» (народна мудрість)

    Верещак Ірина Миколаївна працює у Вищому професійному училищі № 17 з 2017 року на посаді викладача зарубіжної літератури.

Методична тема
    Працює над науково-методичною проблемою: «Формування компетентного читача, творчої особистості засобами ІКТ на уроках зарубіжної літератури. Використання проектних технологій на уроках зарубіжної літератури».

Інноваційні форми роботи й технології

    На уроках можна побачити: проблемний підхід під час вивчення нового матеріалу, компаративний аналіз (використання порівняльних таблиць, які охоплюють творчість як зарубіжних, так і українських письменників; світові літературні процеси; особливості художнього світу автора), розвиток пізнавальної самостійності учнів, високоморальний і краєзнавчий виховний напрямок навчального процесу, елементи інтегрованого навчання і виховання, впровадження методу проектів.
    У творчому доробку: уроки з використанням інтерактивних технологій, уроки-тренінги, уроки-подорожі. Широко використовуються такі форми роботи з учнями, як: «Мозковий штурм», «Відкритий мікрофон», «Акваріум», метод ПРЕС. На уроках поєднуються індивідуальні і групові форми роботи, створення проектів.
    Вивчення літератури має сприяти не тільки формуванню знань, умінь,
навичок з предмету, але й виховувати учнів. А досягти цього можливо лише
при творчому підході до роботи на уроках. І тому словесне мистецтво,
використання сучасних педагогічних технологій та педагогічна майстерність
викладача–це головні складові, які сприяють розвитку особистості: морально
і духовно розвиненої, освіченої, цілеспрямованої, творчої.

В виховній роботі впроваджую свої інноваційні розробки та  розміщую свої публікації в мережі "Internet"
Vereshak-sertifik.jpeg