Виховна робота

Виховна робота

Виховна робота – цілеспрямована діяльність педагогічного персоналу на виконання соціальних інституцій для досягнення мети корекції та адаптації учнівської молоді.

Успішне педагогічне керівництво вихованням майбутніх робітників передбачає поєднання зовнішніх і внутрішніх стимулів.

Зовнішні стимули – це вимоги, які виходять від майстра виробничого навчання та класного керівника, та спонукають здобувачів освіти до певних дій.

Внутрішні стимули – це мотивація здобувачів освіти на процес пізнання.


Основними вимогами до плану виховної роботи є:

відповідність запланованих творчих справ, які визначені виховним завданням, рівнем розвитку учнівського колективу;

конкретність плану;

чітке визначення відповідальних осіб і термінів виконання;

врахування інтересів, нахилів, захоплень здобувачів освіти, умов училища, підприємства-замовника;

творче поєднання різних форм і методів виховної роботи.


Процес виховання ґрунтується на принципах:

1. Цілеспрямованість виховання.

2. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю здобувачів освіти.

3. Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї.

4. Опора на позитивне в людині.

5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

6. Систематичність і послідовність виховання.

7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості.

8. Єдність свідомості й поведінки.

9. Народність.

10.Природовідповідність.

11.Культуровідповідність.

12.Гуманізація.

13.Демократизація.

14.Етнізація.

На цій сторінці ви можете завантажити

Звіт з виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р.

Звіт з виховної роботи для учнів гуртожитку в І семестрі 2017-2018 н.р.