Рада профілактики правопорушень

Рада профілактики правопорушень

I. Мета й завдання.

Створення умов зі сприяння соціального зростання молоді, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень:

Ø подолання в свідомості окремих здобувачів освіти помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;

Ø формування в здобувачів освіти правових понять, які б регулювали їхню поведінку;

Ø вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

Ø формування в здобувачів освіти активної позиції в правовій сфері;

Ø протистояння негативним явищам та впливам.

II. Основні напрями діяльності.

1. Педагогічна профілактика.

2. Консультаційна діяльність.

3. Просвітницька діяльність.

III.Склад Ради профілактики.

До Ради профілактики входять:

- голова Ради – Лук'яненко В.П., заст. директора з ВР;

  - заступник голови Ради – Купріяненко М.О. – практичний психолог, соціальний педагог;

  - секретар Ради – ;

  - члени Ради:

      Макашова І.А. – Голова профспілкового комітету;

      Псарьова Н.М.. – заст. директора з НР;

      Лукін Р.В. – старший майстер;

      Шутова В.М. – старший майстер;

      Терентьєв О.М. – старший майстер;

      Бернєвек Г.В. – старший майстер;

      Базарова О.О. – вихователь;

      Єфименко О.О. – вихователь;

      Кузьміна Т.І. – вихователь;

      Матьола Максим – Голова самоврядування ВПУ № 17;

      представники кримінальної міліції у справах дітей (за потреби);

      представники управління-служби у справах дітей (за потреби);

      майстер в/н та класний керівник відповідної групи (за потреби).

Періодичність засідань Ради профілактики визначається залежно від загального стану профілактичної роботи в закладі освіти, необхідності в рішучих заходах.

План

роботи Ради профілактики правопорушень

на 2020-2021 н.р.

Місяць

Зміст роботи

Відпові-

дальні

ВЕРЕСЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         підсумки роботи Ради в 2019-2020 н.р., завдання на наступний навчальний рік;

-         затвердження плану роботи на 2020-2021 н.р.;

-         розподіл обов’язків між членами Ради;

-         обговорення плану спільних заходів з правоохоронними органами щодо попередження злочинності та правопорушень, покращення правової освіти серед здобувачів освіти.

2. Виявлення здобувачів освіти, які потребують посиленої уваги та уточнення списків здобувачів освіти, які перебувають на обліку в закладі освіти.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самоврядування

ЖОВТЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз стану правової освіти здобувачів освіти та проведеної роботи з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДУ;

-         аналіз індивідуальної роботи майстрів в/н та класних керівників із педагогічно занедбаними здобувачами освіти.

2. Проведення Тижня правових знань:

-         бесіди з учнями, які проживають у гуртожитку "Адміністративна та кримінальна відповідадльність неповнолітніх", "Закон у твоєму житті";

-         виховні години "Незнання законів не звільняє від відповідальності", "Правомірна поведінка";

-         виставка літератури та учнівських рефератів з правової тематики;

-         організація зустрічей зі спеціалістами центру соціальних служб для молоді, працівниками юридичної консультації, лікарями, представниками правоохоронних органів.

3. Ознайомлення інженерно-педагогічного колективу з нормативно-правовими документами, що регламентують запобігання безпритульності та правопорушення серед учнівської молоді.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ЛИСТОПАД

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз відвідування здобувачами освіти занять;

-         аналіз роботи практичного психолога з здобувачами освіти, які перебувають на обліку в правоохоронних органах.

2. Організація та проведення круглого столу за участю здобувачів освіти, які перебувають на обліку в закладі освіти, їх батьків та представників кримінальної міліції у справах дітей "Роль сім’ї у вихованні підлітка"

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ГРУДЕНЬ

1. Проведення зборів в групах на тему: "Правопорушенням – рішуче "НІ!" ".

2. Спільно з радою учнівського самоврядування та батьківським самоврядуванням провести рейди-перевірки зайнятості здобувачів освіти у позаурочний час (участь в гуртках та спортивних секціях).

3. Проведення лекцій для батьків: "Батьківський авторитет", "Психологія поведінки підлітка", "Права та обов’язки батьків у вихованні дітей".

4. Проведення рейдів за місцем проживання здобувачів освіти, які знаходяться на обліку в закладі освіти та правоохоронних органів.

5. Проведення тижня правових знань.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

СІЧЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень "Аналіз стану правової освіти учнів та проведену роботу з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу"

2. Проведення спільнго з ВКМСД семінару-наради "Правове виховання молоді та профілактика правопорушень".

3. Проведення спільно з бібліотекарами виховний захід "Не згуби своє життя".

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування, співробіт-ники пра-воохорон-них служб

ЛЮТИЙ

1. Спільно з Радою учнівського самоврядування провести місячник "Профілактика шкідливих звичок":

-         оформлення бюлетеня та книжкової виставки "Обери здоровий спосіб життя";

-         проведення конкурсу рефератів та плакатівна антитютюнову та антиалкогольну тематику;

-         ознайомлення учнів з нормативними документами щодо формування здорового способу життя.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

БЕРЕЗЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз відвідування учнями занять;

-         аналіз стану правової освіти учнів та проведену роботу з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

2. Індивідуально-профілактична робота педпрацівників з здобувачами освіти групи ризику.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

КВІТЕНЬ

1. Організація та проведення конференції класних керівників та майстрів в/н "Роль особистості вихователя в корекції важковиховуваних учнів в колективі".

2. Обговорення навчального відеофільму "Станція призначення – Життя" з здобувачами освіти, які проживають в гуртожитку.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ТРАВЕНЬ

1. Робота з неблагополучними сім’ями, діти з яких перебувають на внутрішньому обліку:

-         надання консультації щодо виховання дітей;

-         індивідуальна робота з батьками;

-         обстеження матеріально-побутових умов.

2. Проведення круглого столу з правоохоронними органами "Профілактика протидії торгівлі людьми та пов’язані з цим злочини"

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування, співробіт-ники пра-воохорон-них служб

ЧЕРВЕНЬ

1. Аналіз стану правової освіти здобувачів освіти та проведенної роботи з профілактики правопорушень, алкозолізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

2. Організація літнього відпочинку здобувачів освіти, які перебувають на обліку.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

Графік засідань Ради профілактики на 2020-2021 н.р.

Місяць

Дата проведення

Відповідальні

1

Вересень

27.09.2020

Члени Ради

2

Жовтень

25.10.2020

Члени Ради

3

Листопад

29.11.2020

Члени Ради

4

Грудень

27.12.2020

Члени Ради

5

Січень

31.01.2021

Члени Ради

6

Лютий

28.02.2021

Члени Ради

7

Березень

28.03.2021

Члени Ради

8

Квітень

25.04.2021

Члени Ради

9

Травень

30.05.2021

Члени Ради

10

Червень

20.06.2021

Члени Ради

11

Протягом навчального року за необхідністю

Члени Ради