Рада профілактики правопорушень

Рада профілактики правопорушень

I. Мета й завдання.

Створення умов зі сприяння соціального зростання молоді, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень:

Ø подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;

Ø формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку;

Ø вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

Ø формування в учнів активної позиції в правовій сфері;

Ø протистояння негативним явищам та впливам.

II. Основні напрями діяльності.

1. Педагогічнапрофілактика.

2. Консультаційнадіяльність.

3. Просвітницькадіяльність.

III.Склад Ради профілактики.

До Ради профілактики входять:

- голова Ради – Купріяненко М.О., заст. директора з ВР;

  - заступник голови Ради – Кульбачко І.А. – практичний психолог;

  - секретар Ради – Заяць О.В., соціальний педагог;

  - члени Ради:

      Макашова І.А. – Голова профспілкового комітету;

      Псарьова Н.М.. – заст. директора з НР;

      Лукін Р.В. – старший майстер;

      Шутова В.М. – старший майстер;

      Терентьєв О.М. – старший майстер;

      Бернєвек Г.В. – старший майстер;

      Базарова О.О. – вихователь;

      Голобородько Н.В. – вихователь;

      Кузьміна Т.І. – вихователь;

      Матьола Максим – Голова самоврядування ВПУ № 17;

      представники кримінальної міліції у справах дітей (за потреби);

      представники управління-служби у справах дітей (за потреби);

      майстер в/н та класний керівник відповідної групи (за потреби).

Періодичність засідань Ради профілактики визначається залежно від загального стану профілактичної роботи в освітньому закладі, необхідності в рішучих заходах.

План

роботи Ради профілактики правопорушень

на 2018-2019 н.р.

Місяць

Зміст роботи

Відпові-

дальні

ВЕРЕСЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         підсумки роботи Ради в 2017-2018 н.р., завдання на наступний навчальний рік;

-         затвердження плану роботи на 2018-2019 н.р.;

-         розподіл обов’язків між членами Ради;

-         обговорення плану спільних заходів з правоохоронними органами щодо попередження злочинності та правопорушень, покращення правової освіти серед учнів.

2. Виявлення учнів, які потребують посиленої уваги та уточнення списків учнів, які перебувають на обліку в освітньому закладі.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ЖОВТЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз стану правової освіти учнів та проведеної роботи з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДУ;

-         аналіз індивідуальної роботи майстрів в/н та класних керівників із педагогічно занедбаними учнями.

2. Проведення Тижня правових знань:

-         бесіди з учнями, які проживають у гуртожитку «Адміністративна та кримінальна відповідадльність неповнолітніх», «Закон у твоєму житті»;

-         виховні години «Незнання законів не звільняє від відповідальності», «Правомірна поведінка»;

-         виставка літератури та учнівських рефератів з правової тематики;

-         організація зустрічей зі: спеціалістами центру соціальних служб для молоді, працівниками юридичної консультації, лікарями, представниками правоохоронних органів.

3. Ознайомлення інженерно-педагогічного колективу з нормативно-правовими документами, що регламентують запобігання безпритульності та правопорушення серед учнівської молоді.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ЛИСТОПАД

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз відвідування учнями занять;

-         аналіз роботи практичного психолога з учнями, які перебувають на обліку в правоохоронних органах.

2. Організація та проведення круглого столу за участю учнів, які перебувають на обліку в освітньому закладі, їх батьків та представників кримінальної міліції у справах дітей «Роль сім’ї у вихованні підлітка»

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ГРУДЕНЬ

1. Проведення зборів в групах на тему: «Правопорушенням – рішуче «НІ»!».

2. Спільно з радою учнівського самоврядування та батьківським самоврядуванням провести рейди-перевірки зайнятості учнів у позаурочний час (участь в гуртках та спортивних секціях).

3. Проведення лекцій для батьків: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов’язки батьків у вихованні дітей».

4. Проведення рейдів за місцем проживання учнів, які знаходяться на обліку в навчальному закладі та правоохоронних органів.

5. Проведення тижня правових знань.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

СІЧЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень «Аналіз стану правової освіти учнів та проведену роботу з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу»

2. Проведення спільнго з ВКМСД семінару-наради «Правове виховання молоді та профілактика правопорушень».

3. Проведення спільно з бібліотекарами виховний захід «Не згуби своє життя».

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування, співробіт-ники пра-воохорон-них служб

ЛЮТИЙ

1. Спільно з Радою учнівського самоврядування провести місячник «Профілактика шкідливих звичок»:

-         оформлення бюлетеня та книжкової виставки «Обери здоровий спосіб життя»;

-         проведення конкурсу рефератів та плакатівна антитютюнову та антиалкогольну тематику;

-         ознайомлення учнів з нормативними документами щодо формування здорового способу життя.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

БЕРЕЗЕНЬ

1. Організація та проведення засідання Ради профілактики правопорушень:

-         аналіз відвідування учнями занять;

-         аналіз стану правової освіти учнів та проведену роботу з профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

2. Індивідуально-профілактична робота педпрацівників з учнями групи ризику.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

КВІТЕНЬ

1. Організація та проведення конференції класних керівників та майстрів в/н «Роль особистості вихователя в корекції важковиховуваних учнів в колективі».

2. Обговорення навчального відеофільму «Станція призначення – Життя» з учнями, які проживають в гуртожитку.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

ТРАВЕНЬ

1. Робота з неблагополучними сім’ями, діти з яких перебувають на внутрішньому обліку:

-         надання консультації щодо виховання дітей;

-         індивідуальна робота з батьками;

-         обстеження матеріально-побутових умов.

2. Проведення круглого столу з правоохоронними органами «Профілактика протидії торгівлі людьми та пов’язані з цим злочини»

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування, співробіт-ники пра-воохорон-них служб

ЧЕРВЕНЬ

1. Аналіз стану правової освіти учнів та проведенної роботи з профілактики правопорушень, алкозолізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу.

2. Організація літнього відпочинку учнів, які перебувають на обліку.

Рада профілак-тики, майстри в/н, класні керівники, самовря-дування

Графік засідань Ради профілактики на 2017-2018 н.р.

Місяць

Дата проведення

Відповідальні

1

Вересень

27.09.2018

Члени Ради

2

Жовтень

25.10.2018

Члени Ради

3

Листопад

29.11.2018

Члени Ради

4

Грудень

27.12.2018

Члени Ради

5

Січень

31.01.2019

Члени Ради

6

Лютий

28.02.2019

Члени Ради

7

Березень

28.03.2019

Члени Ради

8

Квітень

25.04.2019

Члени Ради

9

Травень

30.05.2019

Члени Ради

10

Червень

20.06.2019

Члени Ради

11

Протягом навчального року за необхідністю

Члени Ради