Самоврядування

       IMG_2948.JPG

Самоврядування - громадська цінність, метою якої є виховання соціальної активності, гуманістично-спрямованої особистості, з високими патріотичними почуттями і національною самосвідомістю.

    Самоврядування в училищі - дієвий спосіб поєднання учнівського та педагогічного колективів, що сприяє творчій діяльності учнів та дорослих, а також поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства.

Завдання учнівського самоврядування:

 • формування і розвиток учнівської молоді з активною громадською позицією, почуттям національної свідомості.

 • участі у роботі стипендіальної комісії ВПУ № 17;

 • підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

 • забезпечення порядку та дисципліни в навчальних групах та закладі;

 • організація роботи із благоустрою території училища;

 • контроль за відвідуванням здобувачами освіти занять;

 • звіт про роботу органів учнівського самоврядування;

IMG_2957.JPG

    Основна мета: сприяти самовдосконаленню здобувачів освіти.

    Діяльність учнівського самоврядування спрямована на підвищення якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи училища, організацію позакласної роботи та розвиток ініціативи й творчої самодіяльності здобувачів освіти, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

    З метою більшої ефективності роботи учнівського самоврядування в закладі працює наступна структура управління – активи навчальних груп, активісти гуртожитку та загально училищне самоврядування - даний принцип практично залучає всіх здобувачів освіти до процесу самоуправління.

    Ефективна організація учнівського самоврядування може відбутися лише за підтримки і допомоги педагогічних працівників. В закладі освіти співпрацює трикутник: здобувачі освіти - батьки - педагоги.

    Класний керівник - перший помічник в роботі учнівської молоді.

    Учнівська демократія починається з вищого органу самоврядування – загальноучилищних зборів активів навчальних груп, на якій відкритим голосуванням обирають голів секторів та Голову учнівського самоврядування ВПУ № 17.

Сектори координують усю навчальну та виховну роботу в училищі. Вони розподілені за наступними напрямками:

 • навчальний сектор;

 • спортивний;

 • кульмасовий;

 • трудовий;

 • сектор правопорядку та дисципліни;

 • редколегія.

    Кожен сектор виконує ряд функцій, які в цілому утворюють єдину і непорушну систему.

    Важливою є постійна участь кожного здобувача освіти у вирішенні проблем навчальної групи, гуртожитку та всього закладу. 

    Щомісяця відбуваються загальні збори, на яких підбиваються підсумкидіяльності в навчальних підрозділах та гуртожитку з питань навчання, дисципліни, порядку тощо.

    Учнівське самоврядування покликано на допомогу, як здобувачам освіти, так і викладачам. Воно є зв’язуючою ланкою між учнівським та педагогічним колективами. Охоплюючи усі сфери діяльності молоді, самоврядування має на меті зробити освітній процес та дозвілля цікавішим, даючи змогу учням самореалізовуватись, виконуючи при цьому виховні функції.

IMG_2940.JPG