Тематика виховних годин з учнями

Тематика виховних годин з учнями


На цій сторінці ви можете завантажити 

План виховної роботи ВПУ № 17 на 2022-2023 н.р.

Тематика виховних годин у другому семестрі 2018-2019 н.р.     


Форми організації позакласної виховної роботи

Найпростішою організаційною і в той же час найбільш поширеною формою виховної діяльності, а відтак – освітнього процесу в цілому є класна година. У педагогічній науці і практиці є різні визначення класної години.
"Виховна мета класної години – формування чітко визначеного ставлення учнів до об’єктів та явищ навколишнього світу, а також розвиток моральних, етичних, трудових, естетичних, науково-пізнавальних, світоглядницьких поглядів".
Класна година – це гнучка за структурою форма виховуючої взаємодії; форма спілкування класного керівника та його вихованців, де пріоритетну роль в організації грає педагог.

Основні функції класної години:

– освітня (ознайомлення зі світом);
– орієнтована (оцінювання світу);
– спрямовуюча (взаємодія зі звітом).

У процесі підготовки та проведення класних годин можливо вирішення наступних задач:

- створення умов для розвитку особистості здобувача освіти, прояву його суб'єктності та індивідуальності;
- збагачення свідомості здобувача освіти знаннями про природу, суспільство, людину;
- формування емоційно-чутливої сфери та ціннісних ставлень особистості дитини;
- засвоєння здобувачами освіти знань, умінь і навичок пізнавальної і практико-створювальної діяльності;
- формування класного колективу, як сприятливого середовища для розвитку та життєдіяльності здобувачів освіти.

Основні компоненти класної години

Цільовий. Цільові установки пов'язані перш за все з розвитком індивідуальності, суб’єктності і креативності дитини, з проектуванням і становленням унікального способу його життєдіяльності.
Змістовний. Зміст класної години є особистісно значущим. Включається матеріал, необхідний для формування самостійності, самореалізації і самоствердження особистості дитини. Зміст класної години визначається соціальним замовленням суспільству, пріоритетними напрямками виховання в сучасних умовах, рівнем вихованості та розвитку здобувачів освіти, їх інтересами, захопленнями.
Організаційно-діяльнісний. здобувачі освіти є повноправними організаторами класної години. Передбачається активна участь і зацікавленість кожної дитини, актуалізація його життєвого досвіду, прояв і розвиток його індивідуальності.
  Оцінно-аналітичний. Критеріями оцінки результативності класної години виступають: прояв і збагачення життєвого досвіду дитини, індивідуально-особистісне значення засвоюваної інформації, що впливає на розвиток індивідуальності і творчих здібностей здобувачів освіти.

Форми і методи проведення класної години

Методика організації та проведення класної години має відповідати конкретним умовам закладу освіти (місце знаходження, матеріальна база, вікові та психологічні особливості здобувачів освіти, рівень знань здобувачів освіти, рівень їх вихованості), а також цілям і задачам які визначає класний керівник в своїй роботі.

  Поради з організації класної години.
– Зміст класної години слід будувати так, щоб поступово переходити від предметної інформації до її оцінки, від загальних оцінок до розгорнених суджень.
– Необхідно враховувати психологічні особливості сприйняття матеріалу здобувачами освіти, стежити за їх увагою, при її зниженні – використати цікаві за змістом факти або поставити гостре питання; можна також використовувати музичну паузу або змінити вид діяльності.
– У процесі обговорення поставлених питань класний керівник повинен бути дуже уважним до виступів здобувачів освіти, вносити потрібні корективи, ставити додаткові навідні питання, акцентувати увагу на важливих моментах, розмірковувати разом з дітьми й допомогти їм знайти правильне рішення проблеми.
Форми проведення можуть бути різноманітні: бесіди, тематичні лекції, рольові та ділові ігри, заочні подорожі, уроки мужності, диспути, вікторини, дискусії, екскурсії, туристичні подорожі, відтворення свят тощо.

  Так у ВПУ№ 17 створена система виховної роботи на рік. Вона складається з рекомендованої тематики виховних заходів (щовівторка та щоп’ятниці) виховній годині з класним керівником. Під час виховної роботи відбувається зустрічі здобувачів освіти закладу з представниками правоохоронних служб міста, служб опіки та піклування дітей, проводяться консультації з юристами, прокурорами, іншими виконавчими службами району та міста. Під час таких зустрічей здобувачі освіти на пряму можуть познайомитись з представниками служб, задати їм питання та отримати на них відповідь.

v_07.jpg
9282f1af

9f76f655

3928bfb7

Головним завданням таких заходів – є всебічний розвиток підростаючого покоління, проведення профілактичних заходів з попередження правопорушень, підвищення юридичної та громадської свідомості кожного здобувача освіти.